KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GMINY
os. Jamne 155E, 34-453 Ochotnica Górna

Bank PEKAOBP

Nr rachunku bankowego:
88 1020 3466 0000 9402 0140 9143

Tytuł: wpłata na kampanię

Dokonywanie wpłat na kampanię wyborczą

Sposób dokonywania wpłat

Wpłat na rachunek bankowy komitetu wyborczego można dokonywać jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą.
Niedozwolonewpłaty gotówkowe gotówkowe w kasie banku, a także w urzędach pocztowych.

Tytuł przelewu: Wpłata na kampanię wyborczą

Kto może dokonywać wpłat

Wpłat na rzecz komitetu wyborczego wyborców mogą dokonywać obywatele polscy mający miejsce stałego zamieszkania na terenie Polski.

Kto nie może dokonywać wpłat

Wpłat nie mogą dokonywać obywatele innych państw oraz obywatele polscy stale zamieszkujący poza granicami Polski.

Pełnomocnik finansowy ma prawo zwrócić się do dokonującego wpłaty o dostarczenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego, iż osoba ta jest obywatelem polskim stale zamieszkującym na terenie Polski.

Co się dzieje z wpłaconymi a niewykorzystanymi pieniędzmi w kampanii

Komitet wyborczy wyborców z mocy prawa przekazuje nadwyżkę pozyskanych środków na rzecz organizacji pożytku publicznego w naszym przypadku będzie to:
Polskiego Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które prowadzi min.  Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy  i szkołę na Brysiówce w Ochotnicy Dolnej.