Andrzej Runger

Kandydat na radnego w Ochotnicy Górnej, okręg nr 2:

Okręg wyborczy obejmuje następujące osiedla:
Zawady, Iwanki, Kopcówka, Jaszcze, Puchry, Stasichy

Mam średnie wykształcenie.
Prowadzę gospodarstwo agroturystyczne „Rungerówka”.

Byłem radnym gminnym kadencji 2010-2014. Jestem radnym obecnej kadencji 2014-2018.

Pełnię funkcję sekretarza w Stowarzyszeniu Agroturystycznym “Odkrywamy Gorce”. Aktualnie współrealizuję projekt pn. Szlakiem Tożsamości Ochotnicy.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce Pieniny, gdzie przez dwie kadencje zasiadałem w Radzie.

Obecnie działam na rzecz Fundacji Wolna Republika Ochotnicka (członek Rady) i projektu “Ochotnica & Tylmanowa – Małe Ojczyzny, Wielkie Historie”.

Kandyduję na radnego, bo wierzę w to, że naszą Gminę stać na więcej i że może się rozwijać szybciej pod każdym względem. Wierzę, że Gmina może być przyjazna i bezpieczna dla mieszkańców. A co najważniejsze wierzę, że można rządzić uczciwie.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA RADNEGO:

Dla mieszkańców mojego okręgu będę zabiegać  m.in. o:

  1. Zwiększenie środków na zadania sołeckie we wszystkich osiedlach: remonty dróg, odwodnienia, przepusty, kraty i remont mostów.
  2. W os. Kopcówka, Puchry, Stasichy o budowę chodników oraz rozbudowę i modernizację drogi powiatowej od Jaszczego do Ustrzyka w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.
  3. W os. Jaszcze o regulację prawną i remont drogi oraz odwodnień, przepustów i remont mostów.
  4. W os. Zawady i Iwanki o wykup działek pod budowę dodatkowych parkingów i nowego ośrodka zdrowia oraz modernizację tzw. “Starej Drogi”.
  5. Rozbudowę oświetlenia ulicznego we wszystkich osiedlach, w tym zwłaszcza w os. Jaszcze.

Dla mieszkańców całej gminy będę zabiegać  m.in. o:

  1. Poprawę transportu publicznego i zwiększenie liczby połączeń busów do sąsiednich miast.
  2. Rozwój turystyki, bo z własnego doświadczenia wiem, że to szansa dla całej Gminy na rozwój i tworzenie lokalnie miejsc pracy.
  3. Połączenia autobusowe na linii Kraków – Ochotnica Górna Ustrzyk.