Barbara Udziela

Kandydatka na radną w Ochotnicy Dolnej, okręg nr 5

Okręg wyborczy obejmuje następujące osiedla:
Skrodne, Kapłony, Rusnaki, Kwaleńce, Kudowe, Hologówka

Jestem mężatką. Mam męża Jana i dwoje dorosłych dzieci.

Posiadam wykształcenie średnie. Dodatkowo ukończyłam Studium Zarządzania i Księgowości.

Wraz z mężem od 25 lat prowadzę firmę. Zajmuję się również opieką nad osobą niepełnosprawną.
Od 8 lat pracuję w zarządzie Polskiego Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które prowadzi min.  Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy  i szkołę na Brysiówce w Ochotnicy Dolnej.
Ta praca dała mi szeroką wiedzę dot.  działania stowarzyszeń, źródeł finansowania, pozyskiwania środków oraz umiejętności pracy w grupie i podejmowania decyzji. Dzięki temu mam szansę współpracować z ludźmi z różnych środowisk.

Interesuję się turystyką, cenię sobie polską muzykę oraz dobrą książkę.

Kandyduję na radną, bo chcę pracować na rzecz mieszkańców i społeczności, w której żyję od zawsze. Mam doświadczenie w działalności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych i chcę je wykorzystać w działalności samorządowej.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYBORCZY KANDYDATKI NA RADNĄ:

Dla mieszkańców mojego okręgu będę zabiegać  m.in. o:

 1. Zwiększenie środków na zadania sołeckie w tym min. na remonty dróg, odwodnienia, przepusty, remonty mostów oraz regulacje potoków i zabezpieczenie koryta potoków w miejscach gdzie jest to konieczne.
  Powódź pokazała, że te elementy są bardzo zaniedbane i muszą być szybko modernizowane.
 2. Remont drogi i naprawę koryta rzeki po powodzi w os. Skrodne w porozumieniu z mieszkańcami.
 3. Budowę chodników na odcinku od os. Kapłony do os. Kudowe.
 4. Poprawę bezpieczeństwa na odcinku drogi głównej Kwaleńce-Kudowe.
 5. Rozbudowę oświetlenia ulicznego, aby poprawić bezpieczeństwo pieszych wzdłuż drogi powiatowej i dróg osiedlowych.
 6. Poprawę widoczności na drogach osiedlowych w tym min. wycinkę gałęzi i wykaszanie trawy.

Dla mieszkańców całej Gminy będę zabiegać  m.in. o:

 1. Łatwiejszy dostęp do świadczeń medycznych i rehabilitacyjnych.
 2. Powstanie domu opieki paliatywno-hospicyjnej dla osób starszych i przewlekle chorych z naszej gminy.
 3. Rozwój gminnej komunikacji autobusowej z myślą o uczniach, osobach pracujących, osobach starszych i turystach.