Halina Ziemianek

Kandydatka na radną w Tylmanowej, okręg nr 11:

Okręg wyborczy obejmuje następujące osiedla:
Rzeka, Zabaście, Talafusy, Piszczki, Hardopadły, Połanki,

Mam  dwoje dzieci. Mam wyższe wykształcenie. Ukończyłam historię na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Obecnie jestem wicedyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tylmanowej, a przez siedemnaście lat pełniłam funkcję Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Tylmanowej.

Moją pasją jest historia, literatura i podróże. Interesuję się również rolnictwem ekologicznym.

Kandyduję do rady, bo chciałabym, aby wszyscy mieszkańcy Gminy czuli się bezpiecznie, byli traktowani z należytym szacunkiem i godnością, bo pełnienie funkcji publicznej jest służbą dla wszystkich mieszkańców niezależnie od ich poglądów i przekonań.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYBORCZY KANDYDATKI NA RADNĄ:

Dla mieszkańców mojego okręgu będę zabiegać  m.in. o:

 1. Poprawienie bezpieczeństwa na drodze powiatowej oraz wojewódzkiej. Ruch na drogach rośnie z roku na rok i stanowi zagrożenie.
 2. Utworzenie kąpieliska przy rzece Ochotnica, które mogłoby być miejscem odpoczynku i integracji.
 3. Montaż oświetlenia przy drodze wojewódzkiej.
 4. Uregulowanie drogi osiedlowej obok Państwa Cebulów.
 5. Poprawę infrastruktury związanej z odwodnieniem, oświetleniem, odśnieżaniem i prawnym uregulowaniem stanu dróg osiedlowych.

  os. Rzeka:

 • budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej z wojewódzką
 • przebudowę mostu na rzece Ochotnica
 • zabezpieczenie brzegów rzeki Ochotnica oraz pogłębienie koryta ujścia tej rzeki do Dunajca (wybranie żwiru)
 • regulację ruchu na moście na Dunajcu (znak pierwszeństwa wjazdu z drogi głównej)
 • montaż oświetlenia na drodze wojewódzkiej
 • uregulowanie prawne dróg dojazdowych do domów
 • zorganizowanie bezpiecznego wjazdu do domu Dudów i Jurczaków (obniżenie krawężników)

  os. Zabaście:

 • oświetlenie drogi do wszystkich domów
 • oczyszczanie poboczy z zarośli
 • położenie asfaltu na pozostałym odcinku drogi

  os. Talafusy:

 • założenie kanałów lub półkanałów na drodze Piszczki – Talafusy
 • powiększenie kratek ściekowych
 • modernizację asfaltu na drodze osiedlowej
 • poszerzenie drogi (rozmowy z właścicielami działek)

  os. Piszczki:

 • odwodnienie drogi polnej, z którą łączy się droga osiedlowa
 • regulację prawną drogi gminnej na Bastę i Zabaście
 • montaż oświetlenia na drodze osiedlowej

  os. Hardopadły:

 • modernizację nawierzchni drogi
 • modernizację odwodnienia

os. Połanki:

 • zamontowanie oświetlenia na zakręcie drogi
 • regulację prawną części drogi

Dla mieszkańców całej Gminy będę zabiegać  m.in. o:

 1. Rozwój oświaty i kultury oraz wzbogacanie oferty dla młodzieży.
 2. Traktowanie nauczycieli z godnością i szacunkiem.
 3. Remont szkół,  w tym przede wszystkim: Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  im.mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej oraz Niepublicznej Szkoły im. Bohaterów Krwawej Wigilii na Młynnym.
 4. Ściąganie funduszy unijnych na projekty dla gminy.