Irena Pawlik

Kandydatka na radną w Ochotnicy Dolnej – Młynne, okręg nr 9:

Okręg wyborczy obejmuje następujący obszar:
Młynne od nr 1 do nr 79

Jestem zamężna. Mam męża Krzysztofa i troje dzieci Wiktorię, Dawida i Martynę.

Mam wykształcenie średnie. Współpracuję przy realizacji projektu „Ochotnica & Tylmanowa- Małe Ojczyzny, Wielkie Historie”. Pracuję nad archiwizacją zdjęć oraz nad przeprowadzaniem wywiadów.

Byłam Przewodniczącą Rady Rodziców w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej.

Skutecznie zabiegałam o budowę przystanku na Młynnym w os. Tomaśki-Golce .

Moją pasją są kwiaty i fotografia.

Kandyduję na radną, ponieważ Młynne i cała nasza Gmina potrzebuje rozwoju i realizacji przemyślanych inwestycji dla dobra mieszkańców. Chcę działać na rzecz rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYBORCZY KANDYDATKI NA RADNĄ:

Dla mieszkańców mojego okręgu będę zabiegać  m.in. o:

 1. Zwiększenie środków na zadania sołeckie w tym na: remonty dróg, odwodnienia, przepusty, kraty i remont mostów.
 2. Poprawę nawierzchni drogi na całej długości Młynnego.
 3. Rozwiązanie problemu szkoły dot. braku klas poprzez budowę hali sportowej z klasami u góry.
 4. Powiększenie i wyposażenie placu zabaw obok szkoły na Młynnym.
 5. Naprawę istniejącego i uzupełnienie brakującego oświetlenia.
 6. Przegląd i naprawę mostów, w tym mostu w os. Szlagówka.
 7. Dokończenie drogi asfaltowej w os. Szlagówka oraz odśnieżanie zimą i koszenie poboczy.
 8. Dbanie o czyszczenie kanałków i przepustów.
 9. Dokończenie budowy chodnika.

  10. Poprawę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dla mieszkańców całej Gminy będę zabiegać  m.in. o:

 1. Budowę „Parku Rozrywki” dla młodzieży oraz przestrzeni integracji  dla matek z dziećmi, by mogły spokojnie i miło spędzić czas ze swoimi pociechami.
 2. Pragnę podjąć działania na rzecz rozwoju turystyki w całej gminie, bo to wzbogaci rynek pracy o nowe miejsca zatrudnienia. Chcę, żeby ludzie mogli pracować na terenie naszej Gminy.
 3. Będę dokładać wszelkich starań odnośnie bezpieczeństwa mieszkańców na drogach.