Jacek Noworolnik

Kandydat na radnego w Tylmanowej, okręg nr 13:

Okręg wyborczy obejmuje następujące osiedla:
Gabrysie, Obłaz Wyżny, Makowica, Górki, Zagonie, Kozielce, Glinik, Brodki, Chlebki, Michałki, Padół, Cyrhla, Mostki, Miazgi, Ziemianki, Potok

Jestem żonaty. Mam żonę Rozalię i dwoje dzieci: Wiktorię i Filipa.

Posiadam wykształcenie średnie. Uczęszczałem do Technikum Budownictwa Regionalnego w Zakopanem.

Prowadzę firmę handlową (sprzedaż detaliczna). Jestem radnym gminy Ochotnica Dolna obecnej kadencji 2014-2018.
Jestem członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny.

Moją pasją jest turystyka górska rowerowa. Interesuję się również sportem.

Kandyduję na radnego, bo chcę dokończyć te zadania, o które zabiegałem w obecnej kadencji i mieć wpływ na rozwój naszej  Gminy  i  dbać,   aby  każdy  mieszkaniec  mógł  czuć  się  bezpiecznie .    

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA RADNEGO:

Dla mieszkańców mojego okręgu będę zabiegać  m.in. o:

  1. Zwiększenie w całym okręgu środków na zadania sołeckie we wszystkich osiedlach w tym: remonty dróg, odwodnienia, przepusty.
  2. Poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych, a szczególnie na drogach os. Potok-Padół, Ziemianki, Obłaz Wyżny.
  3. Rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego, co też poprawi bezpieczeństwo na drogach.
  4. Tworzenie miejsc spotkań i integracji dla mieszkańców oraz budowa mini placów zabaw dla dzieci.
  5. Regulację i modernizację istniejących dróg gminnych.
  6. Poprawę jakości dojazdów do gruntów rolnych.

Dla mieszkańców całej Gminy będę zabiegać  m.in. o:

  1. Sprawiedliwy podział środków na poszczególne sołectwa, żeby nie było lepszych i gorszych.
  2. Poprawę jakości inwestycji gminnych.
  3. Rozwój turystyki i należytą promocji Gminy.