Maciej Mikołajczyk

Kandydat na radnego w Tylmanowej, okręg nr 15:

Okręg wyborczy obejmuje następujące osiedla:
Buciorówka, Płaśnie,  Kotelnica, Lachówka, Kąt, Obłaz Górny, Kłodne, Królowo, Bliszcze, Księżaki, Stachówka, Gąszcze, Ligasy 

Jestem żonaty. Moja żona ma na imię Lucyna. Mamy dwie córki: Martę (15 lat) i Urszulę (12 lat).

Posiadam wykształcenie techniczne geodezyjne. Jestem przedsiębiorcą. Byłem radnym Gminy Ochotnica Dolna w latach 2010-2014.
Kandydowałem na stanowisko Wójta w 2014 r. z ramienia tego samego komitetu.

Byłem członkiem zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce Pieniny w latach 2010-2014.

Jestem członkiem Związku Podhalan oraz Przewodniczącym Rady Fundacji Wolna Republika Ochotnicka i wolontariuszem projektu „Ochotnica & Tylmanowa- Małe Ojczyzny, Wielkie Historie”.

Moją pasją jest lokalna historia, literatura i żeglarstwo.

Kandyduję na radnego, bo kocham naszą Małą Ojczyznę, która ma ogromny potencjał i najwyższy czas żeby go wykorzystać. 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA RADNEGO:

Dla mieszkańców mojego okręgu będę zabiegać  m.in. o:

  1. Poprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej biegnącej przez Tylmanową.
  2. Remonty dróg osiedlowych i wyznaczenie w porozumieniu z mieszkańcami “mijanek” na wąskich drogach.
  3. Likwidację wycieku z kanalizacji w osiedlu Kłodne.
  4. Rozbudowę oświetlenia ulicznego.
  5. Utworzenie miejsc przyjaznych mieszkańcom, takich jak place zabaw dla dzieci, osiedlowe miejsca spotkań.
  6. Utworzenie ścieżki spacerowej nad Dunajcem od Kłodnego do Stachówki.

 

Dla mieszkańców całej gminy będę zabiegać  m.in. o:

  1. Poprawę  jakości dróg i bezpieczeństwa na drogach gminnych.
  2. Udostępnienie obiektów sportowych dla wszystkich mieszkańców.
  3. Utworzenie gminnego transportu publicznego.