Maria Chlipała-Gołdyn

Kandydatka na radną w Ochotnicy Dolnej, okręg nr 7:

Okręg wyborczy obejmuje następujące osiedla:
Szymany, Bibiarze, Leskówka, Bąki,  Centrum, Soskówka, Kołodzieje, Pitki, Zarębówka, Sojkówka, Lubańskie, Barbarówka, Równie

Mam 31 lat. Jestem mężatką i mam dwójkę dzieci.

Posiadam wyższe wykształcenie. Jestem absolwentką Elektrotechniki na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Na co dzień pomagam w prowadzeniu rodzinnej firmy – zajmuję się kadrami.
Jestem również Wiceprezesem Fundacji Wolna Republika Ochotnicka, która realizuje projekty z zakresu historii i promocji Ochotnicy i Tylmanowej.

Współorganizowałam oba festiwale folkowe Wolna Republika Ochotnicka oraz projekt „Ochotnica i Tylmanowa – Małe Ojczyzny, Wielkie Historie”.

W czasie wolnym bardzo lubię czytać książki i słuchać muzyki. Interesuję się również wpływem odżywiania na zdrowie człowieka.

Kandyduję na radną, ponieważ zależy mi na rozwiązywaniu podstawowych problemów mieszkańców i realizowaniu przemyślanych inwestycji w naszej Gminie a także dynamicznym rozwoju turystyki.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYBORCZY KANDYDATKI NA RADNĄ:

Dla mieszkańców mojego okręgu będę zabiegać  m.in. o:

 1. Utrzymanie wszystkich dróg gminnych osiedlowych, czyszczenie kanałków i asfaltu, regularne odśnieżanie oraz rozwiązanie pozostałych podstawowych problemów mieszkańców naszego okręgu.
 2. Zwiększenie środków na zadania sołeckie we wszystkich osiedlach naszego okręgu w tym min. : remonty dróg, odwodnienia, przepusty, kraty i remonty mostów.
 3. Poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej pomiędzy Urzędem Gminy a Szkołą Podstawową Centrum.

Dodatkowo w poszczególnych osiedlach:

os. Szymany:

 • Dokończenie asfaltu na drodze gminnej osiedlowej, uporządkowanie terenu wzdłuż drogi – wycięcie krzaków.

os. Bibiarze:

 • Modernizacja odwodnienia na drodze gminnej osiedlowej.

  os.
  Leskówka:
 • Uregulowanie oraz modernizacja drogi gminnej osiedlowej.

os. Bąki:

 • Wylanie asfaltu na dalszym odcinku drogi gminnej osiedlowej.
 • Dokończenie odwodnienia na drodze gminnej osiedlowej, a także modernizacja już istniejącego.
 • Dokończenie prac związanych z wyłożeniem betonowych krat nad drogą, chroniących przed osuwaniem się ziemi na drogę.
 • Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w okolicy Sióstr Zakonnych.

os. Centrum:

 • Modernizacja progów zwalniających w pobliżu Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Dolnej Centrum (obecne nie spełniają swojej funkcji).
 • Modernizacja uszkodzonych chodników.

os. Soskówka:

 • Zamontowanie oświetlenia na drodze gminnej osiedlowej.

os. Sojkówka, Barbarówka oraz Równie:

 • Dokończenie chodników.
 • Utworzenie przystanku autobusowego (chociażby na żądanie) pomiędzy przystankiem naprzeciw kościoła w Ochotnicy Dolnej, a przystankiem na Roli.
 • Zamontowanie dodatkowego oświetlenia.

os. Lubańskie:

 • Dokończenie prac związanych z wyłożeniem betonowych krat nad drogą, chroniących przed osuwaniem się ziemi na drogę (początek Lubańskiego).
 • Zamontowanie luster umożliwiających bezpieczny wjazd na drogę.
 • Dokończenie i modernizacja odwodnienia.
 • Wylanie asfaltu na dalszym ciągu drogi gminnej osiedlowej.

os. Zarębówka:

 • Zamontowanie oświetlenia osiedlowego.

os. Kołodzieje:

 • Likwidacja osuwiska i zabezpieczenie przed dalszym osuwaniem się ziemi.

os. Pitki:

 • Zamontowanie oświetlenia.
 • Zlikwidowanie pęknięć w asfalcie (w zimie są one przyczyną powstawania niebezpiecznych oblodzeń na drodze).

Wyżej wymienione problemy zostały dotychczas zgłoszone przez mieszkańców.

Dla mieszkańców całej Gminy będę zabiegać  m.in. o:

 1. Utworzenie parku rozrywki dla dzieci i młodzieży, w którym całe rodziny będą mogły aktywnie spędzać czas i integrować się.
 2. Rozwój edukacji i oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w naszej Gminie.
 3. Rozwój turystyki, dzięki której nasze miejscowości będą mogły się rozwijać  gospodarczo a mieszkańcy będą mieć dostęp do bogatszej oferty.