Tadeusz Królczyk

Życiorys kandydata na Wójta Gminy Ochotnica Dolna

Mam 44 lata. Wychowałem się w skromnych warunkach w wielodzietnej rodzinie. Urodziłem się jako 10-te dziecko Anny z domu Brusińska z Ochotnicy Dolnej i Józefa Królczyka z Ochotnicy Górnej. Od dziecka pracuję na roli. Od 17 roku życia do ukończenia studiów w  wakacje  pracowałem jako pracownik budowlany.

Posiadam wykształcenie wyższe. Jestem absolwentem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia na tym kierunku ukończyłem w 2001 r.
Równolegle studiowałem socjologię na UJ oraz w Studium Samorządności Społecznej  na Wydziale Prawa i Administracji UJ.  W 1999 r. byłem stypendystą na Uniwersytecie Św. Cyryla i Metodego w Trnawie.

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:

Od 18 lat jestem przedsiębiorcą.  Od 2000 r. do chwili obecnej nieprzerwanie prowadzę działalność gospodarczą –  początkowo w formie spółki cywilnej a od 2012 r. w. formie spółek kapitałowych. Moje firmy działają w Polsce i za granicą.  Pełnię w spółkach funkcję Prezesa Zarządu i odpowiadam za zarządzanie pracownikami i strategicznymi projektami oraz marketing.

W latach 2002 do 2006 pracowałem jednocześnie jako  nauczyciel akademicki.

Od 2012 r.  jestem większościowym udziałowcem i Prezesem Zarządu Spółki 3alink sp. z o.o. sp. k., której głównym przedmiotem działalności są tłumaczenia. Odpowiadam za zarządzanie pracownikami i projektami oraz marketing.

Od 2012 r.  jestem wspólnikiem  w firmie Arthur&Simon Ltd obecnie funkcjonującej pod marką Landscape Brothers z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która zajmuje się projektowaniem i realizacją ogrodów. W tej spółce odpowiadam za strategię rozwoju i marketing.

Od 2013 r.  jestem współwłaścicielem Gospodarstwa Ekologicznego CYRHLA w Ochotnicy Górnej.

Od 2017 r.  jestem większościowym udziałowcem i Prezesem Zarządu Spółki Link Group Sp. z o.o. sp. k., której głównym przedmiotem działalności są tłumaczenia i marketing. Odpowiadam za zarządzanie pracownikami i projektami oraz marketing.

Od 2017 r.  jestem z woli udziałowców Przewodniczącym Rady Nadzorczej Ochotnica-Ski Sp. z o.o. z siedzibą w Ochotnicy Górnej, której celem jest budowa wyciągu na terenie naszej Gminy. Razem z pozostałymi członkami powołuję zarząd spółki oraz sprawuję kontrolę nad jego działalnością.

Od 2017 r. prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą pod marką  Eco&Fair z siedzibą w Ochotnicy Górnej, której głównym przedmiotem działalności jest produkcja ekologiczna i wprowadzanie do obrotu produktów ekologicznych oraz produktów z tzw. sprawiedliwego handlu (Fair Trade).
W tej firmie odpowiadam za strategię rozwoju oraz marketing..

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:

W 1997 r.  i 1998 r. organizowałem amatorskie turnieje piłki nożnej w Ochotnicy Górnej  przy wsparciu Tadeusza Udzieli i LKS Lubań Tylmanowa.

Od 1998 r. do 2002 r. byłem delegatem na Kongres Euroregionu Tatry  i członkiem Komisji Gospodarczej Euroregionu Tatry.

Od 2008 r. do 2012 r. byłem Liderem Nieformalnej Grupy Edukacyjnej Chaverim.

Od 2012 r.  jestem Fundatorem i Prezesem Zarządu Fundacji Mifgash z siedzibą w Krakowie działającej pod patronatem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Muzeum Historycznego Miasta  Krakowa oraz Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „ZNAK”.

Od 2014 r. do chwili obecnej  jestem Radnym Gminy Ochotnica Dolna.

Od września 2014 r. do lutego 2015 r.  pełniłem również funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Ochotnica Dolna.

Od 2016 r.  jestem Fundatorem i Prezesem Zarządu Fundacji Wolna Republika Ochotnicka z siedzibą w Ochotnicy Górnej, która zajmuje się lokalna historią, kulturą i promocją naszej Gminy.

W 2016 r.  i 2017 r.  byłem pomysłodawcą i organizatorem  folkowego Festiwalu Wolna Republika Ochotnika z okazji 600-lecia lokacji wsi Ochotnica i 680-lecia lokacji wsi Tylmanowa.

W 2017 r.  byłem pomysłodawcą oraz zrealizowałem razem z ponad 70 wolontariuszami z terenu naszej Gminy projekt „Ochotnica & Tylmanowa – Małe Ojczyzny, Wielkie Historie”.  Dzięki temu powstało Wirtualne Muzeum Ochotnicy i Tylmanowej www.ochotnica-tylmanowa.pl

Od 2017 r. jestem członkiem Forum Liderów Dialogu.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1998/1999  Stypendium zagraniczne na Uniwersytecie Św. Cyryla i Metodego w Trnawie

1999/2000 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

2000/2001 Stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera.

2007 r.  i 2008 r.  Tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play dla 3alinkTłumaczenia

2010 r. Złoty Laur Klienta w dziedzinie tłumaczeń  dla 3alinkTłumaczenia

2010 r.  Nagroda „Regional Business Award”  przyznana przez Prince’s Scottish Youth Business Trust (Fundusz Księcia Szkocji Dla Młodych Biznesów) dla Arthur&Simon Ltd.

2011 r.  Nagroda Grand Prix w dziedzinie Tłumaczeń  dla 3alinkTłuamczenia

PASJE:
Moją pasją jest kultura i historia Ochotnicy i Tylmanowej, dlatego realizuję projekty dedykowane naszym „małym ojczyznom”. W tym roku powstanie książka kulinarna „Ochotnica i Tylmanowa – Dawna Kuchnia Górali Gorczańskich”.

Kocham góry i rolnictwo, dlatego prowadzę w Ochotnicy Górnej na ziemi, która należy do nas od pokoleń Gospodarstwo Ekologiczne „Cyrhla” .

Uwielbiam podróże rowerowe. W ostatnich latach w wakacje łączyłem przyjemne z pożytecznym przemierzając na rowerze północną Polskę, Szwecję, Danię i Niemcy zdobywając doświadczenie, które się przyda przy budowie ścieżek rowerowych w naszej Gminie.

Ślub moich rodziców Anny z domu Brusińska z Ochotnicy Dolnej i Józefa Królczyka z Ochotnicy Górnej 5 lutego 1948 r. Ochotnica Dolna
Pierwsza Komunia Święta 1982 r.
Sianokosy 1994 r. Moja Mama i ja jako furman oraz turyści z Krakowa.
Praca na budowie w USA w 1999 r. Zarabiałem wtedy na studia i pierwszy komputer.
Msza Święta na otwarcie Festiwalu Wolna Republika Ochotnica – upamiętnienie ofiar II Wojny Światowe 2017 r.
Z Mamą 2017 r