Tomasz Filas

Kandydat na radnego w Ochotnicy Górnej, okręg nr 1:

Okręg wyborczy obejmuje osiedla:
Białówka, Czepiele, Mostkowe, Studzionki, Szpuntówka, Ustrzyk, Furcówka, Forendówki, Holina, Bartoszówka

Mam 35 lat. Jestem ojcem ośmioletniej Natalii.

Posiadam średnie wykształcenie. Pracuję jako handlowiec w Nowym Targu.
Jestem radnym gminnym obecnej kadencji 2014-2018.

Kandyduję na radnego, bo uważam, że władza powinna słuchać mieszkańców i rozwiązywać ich podstawowe problemy a jest ich sporo. Rozpocząłem i chcę dokończyć sprawę rozwiązania problemu zasięgu telefonii komórkowej.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA RADNEGO:

Dla mieszkańców mojego okręgu będę zabiegać  m.in. o:

 1. Zwiększenie we wszystkich osiedlach środków na remonty dróg, odwodnienia, przepusty, kraty i remonty mostów.
 2. W os. Białówka, Czepiele, Szpuntów, Ustrzyk, Furcówka o budowę chodników wzdłuż drogi powiatowej i montaż nowych lamp, a przez to zwiększenie bezpieczeństwa.
 3. Zakończenie prac mających na celu rozwiązanie problemu zasięgu telefonii komórkowej od os. Szpuntówka po Bartoszówkę. Ten projekt po naszych interwencjach jest już bardzo zaawansowany i w ciągu najbliższych kilku miesięcy zostanie ukończony.
 4. Lepsze funkcjonowanie Schroniska „Ustrzyk”  w tym m.in. o rozbudowę placu zabaw oraz lepsze zagospodarowanie placu wokół budynku, aby służył mieszkańcom.
 5. W os. Mostkowe o przebudowę mostu i przepustów oraz naprawę drogi po powodzi.
 6. W os. Studzionki o remont drogi, przebudowę przepustów, montaż barier ochronnych i poszerzenie mijanek.
 7. W os.  Forendówki o regulację i remont drogi i budowę muru oporowego oraz wykonanie parkingu osiedlowego.
 8. W  os.  Holina o poprawienie nawierzchni, montaż barier ochronnych, przebudowę przepustów.
 9. W os.  Bartoszówka o zorganizowanie tras biegowych, wykonanie parkingu osiedlowego.

Dla mieszkańców całej gminy będę zabiegać  m.in. o:

 1. Rozwój transportu publicznego, ponieważ wiem, jak trudno dojeżdża się do pracy lub szkoły np. do Nowego Targu.
 2. Jak najszybszy montaż światłowodów, czyli szybkiego internetu i zwiększenie zasięgu telefonii komórkowej.
 3. Rozwój turystyki, co jest priorytetem, ponieważ wiem, że to najszybszy sposób na tworzenie nowych miejsc pracy w naszej gminie.