10. DLA DOROSŁYCH I RODZIN Z DZIEĆMI

Oprócz punktów, które zostały przedstawione w innych działach programu wyborczego prezentujemy poniżej dodatkowe pomysły dedykowane osobom dorosłym, w tym starszym oraz rodzinom z dziećmi. Dzięki realizacji tego planu chcemy poprawiać jakość życia naszych mieszkańców i tworzyć przestrzenie do integracji i wspólnego spędzania czasu.

MIEJSCA SPOTKAŃ I INTEGRACJI
W naszej Gminie wioski są bardzo rozległe i brakuje miejsc, gdzie mieszkańcy mogą się spotkać z całymi rodzinami i sąsiadami, dlatego stworzymy w każdej wiosce miejsca integracji i spotkań z podstawową infrastrukturą temu służącą: ławeczkami, stołami, miejscem na ognisko lub grilla.

KĄPIELISKA I SZTUCZNE PLAŻE
Będziemy dążyć do stworzenia w każdej miejscowości kąpielisk na brzegach rzek oraz sztucznych plaż. Wszędzie gdzie to możliwe obiekty te będą połączone z miejscami integracji i spotkań oraz placami zabaw i małą gastronomią.

PLACE ZABAW
Rozbudujemy już istniejące place zabaw oraz ze względu na rozległość naszych miejscowości stworzymy sieć osiedlowych placów zabaw, aby rodzice mieszkający w osiedlach oddalonych od szkół mogli korzystać z tej infrastruktury bez konieczności dojeżdżania.

ŻŁOBKI GMINNE I RODZINNE
Zorganizujemy żłobki gminne lub rodzinne, które umożliwią rodzicom podjęcie pracy a jednocześnie zapewnią bezpieczeństwo i odpowiednią edukację dzieciom od najwcześniejszych lat.

DOLINY SPACEROWE I PROMENADY
Wiemy, jak wielkim problemem w naszej Gminie jest brak miejsc, w których matki z dziećmi mogą bezpiecznie spacerować, dlatego planujemy stworzenie w każdej z miejscowości dróg i ścieżek spacerowych lub promenad.

KLUBY SENIORA
We współpracy z prywatnymi i samorządowymi instytucjami z terenu Gminy będziemy rozwijać ofertę „Klubu Seniora” z myślą o wszystkich seniorach, którzy mają wolny czas i chcą rozwijać swoje pasje oraz integrować się lub angażować się w działalność społeczną.