12. DLA STRAŻAKÓW

Kwestia bezpieczeństwa mieszkańców jest sprawą najwyższej wagi. Bez strażaków z naszych Ochotniczych Straży Pożarnych bylibyśmy bezbronni, bo nasze miejscowości są znacznie oddalone od ośrodków miejskich i jednostek Zawodowej Straży Pożarnej. W porozumieniu ze Strażakami ustalimy plan działań mający na celu dalszy rozwój, unowocześnienie i wzrost liczebności jednostek OSP na terenie naszej Gminy. Podkreślenia wymaga również kunszt Orkiestry Dętej OSP w Ochotnicy Dolnej i jej duże zasługi w promowaniu naszej Gminy i integracji lokalnego środowiska.

ZWIĘKSZENIE BUDŻETU
Zwiększymy znacząco budżet dla Ochotniczych Straży Pożarnych, aby mogły w dalszym ciągu się rozwijać, unowocześniać i przyciągać kolejnych chętnych do tej odpowiedzialnej służby.

WIELOLETNIE PLANY FINANSOWE DLA OSP
Wprowadzimy Wieloletnie Plany Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych, tak aby poszczególne jednostki mogły z wyprzedzeniem i długofalowo planować swoje wydatki i swój rozwój.
Wieloletnie Plany Rozwoju umożliwią zakup zaawansowanego sprzętu, którego koszt może być rozłożony na lata.

FINANSOWANIE SZKOLEŃ I KURSÓW
Sfinansujemy szkolenia, w ramach których Strażacy będą mogą nabywać nowe uprawnienia np. uzyskiwać licencje pracowników ochrony fizycznej. Sfinansujemy również inne kursy i szkolenia specjalistyczne, na które będzie zapotrzebowanie.

ORKIESTRA DĘTA OSP W OCHOTNICY DOLNEJ
Zadbamy o to, aby powróciły lata świetności i dobrego klimatu w WOK-u w Ochotnicy Dolnej. W porozumieniu z członkami orkiestry będziemy w dalszym ciągu rozwijać orkiestrę oraz dbać o promocję jej osiągnięć i nowe płyty i trasy koncertowe.