16. DLA LUDZI KULTURY I SZTUKI

UTRZYMAMY PRZY ISTNIENIU WOK-i:
Utrzymamy, tak jak do tej pory, istnienie trzech Wiejskich Ośrodków Kultury w Ochotnicy Górnej, Ochotnicy Dolnej i Tylmanowej, bo każda z wiosek ma odrębną kulturę i ma prawo do kultywowania jej na swój sposób.

DOSTOSOWANIE OFERTY KULTURALNEJ DO OCZEKIWAŃ MŁODZIEŻY
We współpracy z kierownikami i pracownikami WOK-ów będziemy doskonalić istniejącą ofertę i dostosujemy ją do oczekiwań młodzieży i rodziców.

INTEGRACJA I PROMOCJA LOKALNYCH ARTYSTÓW
Powołamy do istnienia Kongres Lokalnej Kultury, który będzie forum dialogu, współpracy i wymiany doświadczeń oraz promocji lokalnych artystów i twórców ludowych. Wspólnie ze środowiskami zaangażowanymi w podtrzymywanie naszych tradycji będziemy tworzyć pomysły i wspólne inicjatywy mające na celu dalszy rozwój i promocję naszej lokalnej kultury i lokalnych twórców.

GMINNE BIBLIOTEKI PUBLICZNE
Będziemy dbać o biblioteki gminne i rozwój czytelnictwa na terenie naszej Gminy. Zapewnimy finansowanie modernizacji i poprawy warunków technicznych  funkcjonowania bibliotek. Będziemy finansować zakup nowych pozycji książkowych do bibliotek. Będziemy dążyć do stworzenia nowoczesnej przestrzeni i wyposażenia do korzystania z zasobów bibliotek cyfrowych.

WIELOLETNIE PROGRAMY ROZWOJU WOK-ów I ORGANIZACJI
Stworzymy wieloletnie programy rozwoju WOK-ów oraz organizacji i środowisk działających przy nich, aby każdy WOK mógł z wyprzedzeniem na kilka lat do przodu planować swoje wydatki oraz zakupy inwestycyjne  i rozwój.

OBNIŻENIE STAWEK ZA WYNAJEM SALI W WOK-ach
Obniżymy stawki za wynajem sali na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych, warsztatów, szkoleń i innej działalności statutowej organizacji lub zwyczajowej środowisk lokalnych.

FINANSOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Znacząco zwiększymy nakłady na Gminny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z terenu naszej Gminy. Wprowadzimy do ww. programu finansowania działalności stowarzyszeń i organizacji zajmujących się propagowaniem lokalnej kultury.