17 EKOLOGIA I  CZYSTOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Zadbamy o systematyczne sprzątanie i utrzymanie w czystości przestrzeni publicznej, w tym rowów i poboczy dróg. Będziemy działać na rzecz poprawy jakości powietrza, czystości wód i rozwoju sieci kanalizacyjnej.

SYSTEMATYCZNE SPRZĄTANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Mamy duży problem z utrzymaniem w czystości przestrzeni publicznej i ze śmieciami w miejscach publicznych w całej gminie. Rowy, miejsca publiczne, rzeki będą systematycznie i często czyszczone. Będziemy również w należyty sposób utrzymywać pobocza dróg i tereny zielone należące do Gminy.

PROGRAMY DOT. TERMOIZOLACJI,  WYMIANY PIECÓW i FOTOWOLTAIKI
Przystąpimy do wszystkich możliwych programów związanych z termoizolacją, wymianą pieców i fotowoltaiką. Jest to priorytetowe zadanie mające na celu poprawę jakości powietrza i obniżenie kosztów ogrzewania.

CZYSTE POWIETRZE
Podejmiemy działania mające na celu poprawę jakości powietrza. Stworzymy i wprowadzimy w życie program gminny dot. uświadamiania szkodliwości i wyeliminowania spalania śmieci, w tym kabli.

ROZBUDOWA KANALIZACJI
Przystąpimy do projektowania i rozbudowy sieci kanalizacji, w tym przyłączy do już wybudowanych domów. Stworzymy program współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach, do których doprowadzenie kanalizacji byłoby nieuzasadnione ekonomicznie.

ROZWÓJ ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ZIELONEJ ENERGII
Będziemy aktywnie działać w ramach „Klastru Energii Zielone Podhale” w obszarach dających szansę na finansowanie projektów z zakresu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, w technologiach znanych i sprawdzonych oraz nowatorskich.