7. ROZWÓJ TURYSTYKI

Turystyka jest dla nas nie jedyną, ale najbardziej naturalną drogą rozwoju gospodarczego całej Gminy. Jest szansą dla wszystkich na zarabianie pieniędzy oraz na poprawę jakości życia i oferty spędzania czasu dla mieszkańców, ponieważ dobrze przemyślane inwestycje służą nie tylko turystom, ale wszystkim mieszkańcom.

WYCIĄG NARCIARSKI NA TERENIE GMINY
Od lat wiemy, że dla rozwoju turystki zimowej najważniejszą inwestycją jest wyciąg narciarski. Będziemy aktywnie wspierać każdą inicjatywę, każdą spółkę  i każdego inwestora, którego celem będzie budowa wyciągu narciarskiego na terenie Gminy. Stworzymy plany zagospodarowania przestrzennego umożliwiające tego typu inwestycje oraz będziemy aktywnie szukać inwestorów.  Inwestorom, którzy zgromadzą odpowiednie środki umożliwiające pomyślną realizację inwestycji, zapewnimy wszelką pomoc w tworzeniu infrastruktury towarzyszącej, m.in. dróg i kanalizacji.

ODPOWIEDNIE WYKORZYSTANIE „ENKLAWY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU”
Zadbamy o odpowiednie wykorzystanie wież widokowych i tras rowerowo-pieszych do promocji naszej Gminy oraz rozwoju sportów letnich i zimowych z myślą o mieszkańcach i turystach. W szczególności oznakujemy istniejące trasy i stworzymy szlaki łączące trasy Enklawy z dolinami potoków. Wykorzystamy trasy Enklawy do stworzenia tras biegowych oraz ski-turowych w zimie.
Będziemy rozwijać ofertę dla osób uprawiających nordic walking oraz biegi górskie m.in. o zimowe biegi górskie. Wprowadzimy również w porozumieniu z Fundacją Armii Krajowej w Londynie nowy bieg historyczny AK Run śladami aktywności partyzantów na terenie Gminy.

SZLAKI TURYSTYCZNE I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE
Odnowimy i oznakujemy istniejące oraz stworzymy nowe szlaki i ścieżki edukacyjne, które są podstawową atrakcją turystyczną. Wprowadzimy szlaki tematyczne dot. naszej kultury i historii w tym min. „Szlak Partyzancki” oraz ścieżkę edukacyjną związaną z „Krwawą Wigilią” jak i Punktami Oporu w Ochotnicy i Tylmanowej jak również ścieżki dot. osobliwości przyrodniczych i geologicznych. We współpracy z sąsiednimi gminami stworzymy szlaki regionalne. We współpracy z instytucjami ogólnopolskimi przystąpimy do rozbudowy „Szlaku Papieskiego” i międzynarodowego Szlaku Wołoskiego, który jest już istniejącym międzynarodowym projektem współfinansowanym ze środków unijnych, który ma prowadzić stąd aż na Bałkany.

ŚCIEŻKI DO BIEGÓW NARCIARSKICH I TRASY TUROWE
Wykorzystując doliny potoków i ścieżki Enklawy Aktywnego Wypoczynku, stworzymy sieć ścieżek do biegów narciarskich oraz trasy Ski-Turowe.

ŚCIEŻKA ROWEROWA „VELO DUNAJEC”  W TYLMANOWEJ
Będziemy aktywnie współpracować przy pomyślnym zakończeniu projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego budowy ścieżki rowerowej Velo Dunajec wzdłuż Tylmanowej i kładek. Będziemy konsultować z ww. instytucjami taki przebieg ścieżki, aby rowerzyści nie utrudniali ruchu drogowego mieszkańcom.

ŚCIEŻKA ROWEROWA „VELO OCHOTNICA” W OCHOTNICY DOLNEJ I GÓRNEJ
Wybudujemy utwardzone (nie asfaltowe) trasy rowerowe wzdłuż rzeki Ochotnicy na wszystkich możliwych do realizacji odcinkach. Celem jest wybudowanie połączenia dla rowerzystów między trasami „Velo Dunajec” z Tylmanowej wzdłuż Ochotnicy Dolnej i Górnej aż do Knurowa.

SPŁYW DUNAJCEM DO TYLMANOWEJ PRZEZ TZW. ZIELONY PRZEŁOM DUNAJCA KŁODNE
Będziemy dążyć do stworzenia zorganizowanego spływu Dunajcem do Tylmanowej, który może być znakomitym uzupełnieniem oferty ścieżek rowerowych Velo Dunajec.

PROMOCJA  GMINY I WSPARCIE DLA TURYSTKI
We współpracy z organizacjami i mieszkańcami opracujemy nowe materiały promocyjne, które będą wykorzystywane do aktywnego pozyskiwania turystów. Dzięki wizytom znanych osób, takich jak Robert Makłowicz i przy współpracy z gwiazdami wywodzącymi się z naszych terenów zapewnimy promocję Ochotnicy i Tylmanowej w świecie. Zorganizujemy szkolenia i wsparcie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz reklamy i marketingu w turystyce.