3. BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH

Poprawimy bezpieczeństwo mieszkańców wobec zagrożenia związanego ze zwiększającym się ruchem drogowym na drodze wojewódzkiej, powiatowej i drogach gminnych.

Korzystając z pieniędzy Funduszu Dróg Samorządowych wprowadzimy rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo na drodze wojewódzkiej , powiatowej  i drogach gminnych w całej Gminie. Przystąpimy do modernizacji dróg, budowy i modernizacji chodników, ścieżek rowerowych oraz  montażu luster i oświetlenia na drogach gminnych.

BUDOWA CHODNIKÓW
Przy współpracy z Powiatem Nowotarskim zaprojektujemy i wybudujemy chodniki na całej długości drogi powiatowej na terenie wiosek Ochotnica Dolna i Ochotnica Górna.

RONDO I MOST – TYLMANOWA RZEKA
We współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Zarządem Dróg Wojewódzkich w  Krakowie zmodernizujemy drogę wojewódzką 969  przez budowę Ronda i modernizację mostu w Tylmanowej w os. Rzeka.

OŚWIETLENIE ULICZNE
Wprowadzimy nowoczesne i energooszczędne oświetlenie we wszystkich osiedlach. Dokonamy modernizacji już istniejącego oświetlania.

LUSTRA I BARIERY OCHRONNE
Zamontujemy lustra oraz wybudujemy bariery ochronne na wszystkich niebezpiecznych odcinkach dróg gminnych i osiedlowych.

PROGI ZWALNIAJĄCE I INNE ZABEZPIECZENIA
Ruch na drogach zarówno wojewódzkiej, powiatowej jak i gminnych rośnie z roku na rok i stanowi zagrożenie. Musimy ograniczać ryzyko wypadków z udziałem pieszych, dlatego zmodernizujemy istniejące i po konsultacjach z mieszkańcami, zamontujemy nowe progi zwalniające w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Przy współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami znajdziemy rozwiązania ograniczające zagrożenie ze strony piratów drogowych.