9. DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW

W porozumieniu z dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami i uczniami stworzymy nowoczesną szkołę przyjazną uczniom, oferującą najwyższy poziom edukacji, rozwijanie pasji oraz kreatywności, bo przyszłość naszych dzieci zależy od jakości kształcenia w naszych szkołach.

SZKOŁA MIEJSCEM WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW
Zapewnimy warunki do harmonijnej i partnerskiej współpracy rodziców, nauczycieli i uczniów. Zagwarantujemy apolityczność szkoły. Będziemy traktowali z godnością i należytym szacunkiem nauczycieli, rodziców i uczniów oraz dbali o sprawiedliwy przydział etatów w okresie reformy. Zapewnimy rodzicom wpływ na edukację w szkole oraz rozwiążemy problem dowozu dzieci do szkół. Uczniom zapewnimy ciekawą ofertę i optymalne warunki rozwoju.

MNIEJ LICZNE KLASY
W porozumieniu z dyrektorami szkół, rodzicami i nauczycielami wprowadzimy mniej liczne klasy, aby poprawić jakość kształcenia dzieci. Dotyczy to zarówno klas już istniejących jak i tych, które powstaną.

PSYCHOLOGOWIE, PEDAGODZY I INNI SPECJALIŚCI
Zatrudnimy w szkołach psychologów i pedagogów oraz w razie potrzeby innych specjalistów, aby pomóc rodzicom i nauczycielom w jak najlepszym wychowaniu naszej młodzieży i optymalnym wykorzystaniu potencjału i zdolności uczniów.

DOWÓZ DZIECI Z TERENÓW POZBAWIONYCH CHODNIKÓW
W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, zapewnimy dowóz niezależnie od odległości od szkoły i wieku dla dzieci, które mieszkają na odcinkach drogi powiatowej pozbawionych chodników.

ŚWIETLICE CZYNNE DŁUŻEJ
Wydłużymy czas pracy świetlic szkolnych lub w porozumieniu z prywatnymi placówkami stworzymy świetlice, które będą czynne co najmniej do 18:00, aby umożliwić rodzicom małych dzieci podjęcie pracy.

WYMIANY MIĘDZYNARODOWE UCZNIÓW
Uczniowie naszych szkół będą mieli możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych uczniów. Dzięki temu będą mogli poznawać świat i doskonalić znajomość języków obcych.

NOWE, CIEKAWE PROJEKTY DLA UCZNIÓW
Umożliwimy uczniom uczestnictwo w projektach ogólnopolskich i lokalnych, które poszerzają horyzonty, rozwijają pasje i zdolności oraz pozwalają poznawać nowych ludzi i środowiska.

PROGRAM EDUKACJI W ZAKRESIE LOKALNEJ HISTORII I KULTURY
Będziemy krzewić wśród młodych ludzi miłość do naszych małych ojczyzn. We współpracy ze wszystkimi środowiskami związanymi z edukacją i kulturą będziemy rozwijać istniejące i tworzyć nowe programy edukacyjne poświęconej naszej kulturze i naszej historii.

POPRAWA INFRASTRUKTURY
Wyremontujemy budynki szkolne,  w tym przede wszystkim: Szkołę Podstawową  im. ks. Jana Twardowskiego i Zespół Szkolno-Przedszkolny  im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej oraz Niepubliczną Szkołę im. Bohaterów Krwawej Wigilii na Młynnym.