2. INWESTYCJE W SOŁECTWACH

Przy pomocy środków z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, który został niedawno utworzony, wyremontujemy i odbudujemy drogi gminne i przestarzałą,  zaniedbaną podstawową infrastrukturę. Drogi, przepusty, odwodnienia i mosty wymagają pilnej renowacji. Ostatnia powódź pokazała słabe punkty naszej infrastruktury, dlatego priorytetem musi być zabezpieczenie dobytku mieszkańców oraz majątku gminnego przed powodziami.

WIĘCEJ PIENIĘDZY NA ZADANIA W SOŁECTWACH
Zwiększymy znacząco środki na zadania realizowane w sołectwach, w tym remonty i budowę dróg, przepustów, mostów, odwodnienia i oświetlenie

ODBUDOWA PO POWODZI I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWE
Odbudujemy i umocnimy drogi zniszczone w wyniku powodzi. Będziemy sukcesywnie modernizować elementy odwodnienia i zabezpieczeń dróg gminnych na ternie całej gminy. Wymienimy niebezpieczne przepusty, zabezpieczmy mury oporowe, siatki i mosty.

OŚWIETLENIE ULICZNE
Wprowadzimy nowoczesne i energooszczędne oświetlenie we wszystkich osiedlach. Dokonamy modernizacji już istniejącego oświetlania.

REGULACJA PRAWNA  ISTNIEJĄCYCH  DRÓG GMINNYCH
W porozumieniu z mieszkańcami i przy poszanowaniu własności prywatnej uregulujemy stan prawny dróg gminnych, gdyż to jest podstawowy warunek skorzystania z pieniędzy Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki regulacji właściciele gruntów prywatnych zajętych pod pas drogi nie będą musieli już płacić podatku od tych terenów.

REGULACJA DRÓG OSIEDLOWYCH
W porozumieniu z mieszkańcami i przy poszanowaniu prywatnej własności uregulujemy stan prawny dróg osiedlowych, przekształcimy je na drogi gminne na istniejących i nowo-powstałych osiedlach oraz przystąpimy do ich modernizacji.