5. NOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Natychmiast przystąpimy do punktowych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego we wszystkich sołectwach na terenie naszej Gminy. W ciągu 16 miesięcy powstaną nowe plany uwzględniające prywatny interes mieszkańców.

DARMOWE PRZEKSZTAŁCENIA DZIAŁEK
Umożliwimy mieszkańcom i inwestorom dokonywanie nieodpłatnych przekształceń działek w ramach punktowych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.
NOWE TERENY INWESTYCYJNE
W porozumieniu z mieszkańcami i przy poszanowaniu własności prywatnej wyznaczymy tereny inwestycyjne tzn. tereny, na których można będzie realizować inwestycje przyjazne mieszkańcom.

MIEJSCA SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW I PLACE ZABAW
W porozumieniu z mieszkańcami wyznaczymy miejsca integracji oraz osiedlowe place zabaw.

PARKINGI W CENTRACH WIOSEK I OSIEDLACH
Będziemy zwiększać liczbę miejsc parkingowych w centrach wszystkich miejscowości. Stworzymy również osiedlowe miejsca postoju i parkingi dla mieszkańców i turystów.