6. SŁUŻBA ZDROWIA


Zadbamy o stałe podnoszenie jakości opieki medycznej na terenie całej Gminy w tym przede wszystkim o dodatkowych specjalistów i rehabilitantów. Znajdziemy najbardziej potrzebnych specjalistów  oraz we współpracy z firmami świadczącymi usługi medyczne otworzymy gabinety rehabilitacyjne. Zorganizujemy również dom opieki paliatywnej nad osobami starszymi przewlekle chorymi na terenie naszej Gminy

LEKARZE SPECJALIŚCI DOSTĘPNI NA MIEJSCU
Znajdziemy najbardziej potrzebnych specjalistów do nowo wybudowanego ośrodka zdrowia w Tylmanowej i we współpracy z pozostałymi firmami świadczącymi opiekę medyczną będziemy monitorować zapotrzebowanie na specjalistów na terenie naszej Gminy. Naszym celem jest, aby specjaliści byli dostępni na miejscu, tak aby pacjenci nie musieli tracić czasu na dojazdy.

GABINETY REHABILITACYJNE
We współpracy z firmami świadczącymi usługi medyczne otworzymy gabinety rehabilitacyjne  świadczące najbardziej potrzebne usługi z punktu widzenia pacjentów.

OŚRODEK OPIEKI PALIATYWNEJ
Zorganizujemy dom opieki paliatywnej nad osobami starszymi przewlekle chorymi na terenie naszej Gminy. Dzięki temu osoby w podeszłym wieku będą miały dobrą opiekę i pozostaną na miejscu, aby rodziny mogły je często odwiedzać.

POPRAWA INFRASTRUKTURY
Zmodernizujemy dotychczasowy lub wybudujemy nowy ośrodek zdrowia w Ochotnicy Górnej, aby poprawić komfort leczenia pacjentów i pracy lekarzy. Zadbamy również o modernizację budynków w Ochotnicy Dolnej.