1. SPRAWIEDLIWY BUDŻET GMINNY

Gwarantujemy, że pieniądze z budżetu będą sprawiedliwie i przejrzyście dzielone pomiędzy mieszkańców wszystkich sołectw, bo każde sołectwo i każde osiedle ma prawo do rozwoju.

Finanse Gminy będą całkowicie jawne, bo ani Rada ani Wójt nie wydają swoich prywatnych pieniędzy, ale pieniądze publiczne należące do mieszkańców i mieszkańcy mają prawo wiedzieć, na co została wydana każda złotówka.

 

PODZIAŁ PROCENTOWY PIENIĘDZY Z BUDŻETU
Przywrócimy  podział procentowy środków z budżetu gminy na poszczególne sołectwa zgodny z liczbą mieszkańców, bo jest to fundament sprawiedliwego budżetu.
Nie będzie pominiętych sołectw i zapomnianych osiedli. Każde sołectwo otrzyma środki na inwestycje i pozostałe prace sołeckie wg podziału procentowego zgodnego z liczbą mieszkańców.

JAWNOŚĆ FINANSÓW
Wprowadzimy jawność planowania, uchwalania i realizacji wydatków budżetu gminnego i budżetów sołeckich. Wszystkie wnioski do budżetu gminnego i sołeckiego, projekty budżetów gminnych i sołeckich, jak i protokoły z posiedzenia rad sołeckich, rady gminy i komisji rady gminy będą publikowane w Internecie. Dostępna do wiadomości publicznej będzie dokumentacja budowlana i faktury za wykonane prace. Pozwoli to na zwiększenie kontroli obywatelskiej nad samorządem.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
W porozumieniu i po konsultacjach z mieszkańcami stworzymy Wieloletni Plan Inwestycyjny, który określi najważniejsze inwestycje na terenie wszystkich sołectw, które będą realizowane przy pomocy środków własnych i funduszy unijnych.

KALENDARZ POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH
Przygotujemy harmonogram pozyskiwania środków unijnych, abyśmy byli przygotowani do optymalnego wykorzystania środków zewnętrznych na realizację inwestycji uzgodnionych z mieszkańcami.

BUDŻET OBYWATELSKI
Zwiększymy wpływ mieszkańców na wybór wniosków do realizacji.
Wprowadzimy  tzw. „budżet obywatelski”, czyli możliwość zgłaszania pomysłów i bezpośredniego decydowania przez mieszkańców o wydatkowaniu pieniędzy z budżetu.