Komitet Wyborczy
Porozumienie Samorządowe
Powiatu Szczecineckiego

WSZYSTKIE INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TEJ STRONIE POCHODZĄ OD KOMITETU WYBORCZEGO POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU SZCZECINECKIEGO

REJESTR WPŁAT

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Pełnomocnik wyborczy: Edward Szysz, zamieszkały w Szczecinku
Pełnomocnik finansowy: Jacek Jerzy Pawenta, zamieszkały w Szczecinku
REJESTR WPŁAT PDF - POBIERZ

REJESTR KREDYTÓW
REJESTR KREDYTÓW PDF - POBIERZ

Nr rachunku Komitetu: 31 8935 0009 1300 4958 2000 0010

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

LISTA KANDYDATÓW NA RADNYCH DO RADY MIASTA SZCZECINEK
Okręg nr I
1. Janusz Rautszko
2. Wojciech Jakimiec
3. Jolanta Chitruszko
4. Dariusz Siubdzia
5. Sebastian Korecki
6. Dorota Patkowska
7. Aneta Gołębiowska
8. Roman Romaniuk
Okręg nr II                                                
1. Maciej Batura
2. Wiesław Suchowiejko
3. Paweł Skobel
4. Jolanta Mikołajewska
5. Zofia Gańska
6. Anna Guzik -Sobolewska
7. Marek Kotschy
Okręg nr III                                                
1. Piotr Misztak
2. Radosław Wąs
3. Beata Piątkiewicz
4. Krzysztof Leśniewski
5. Justyna Korytkowska
6. Barbara Zasada
7. Robert Jasek
Okręg nr IV                                                          
1. Małgorzata Kubiak – Horniatko
2. Anna Wołyńska
3. Krystyna Berdyńska
4. Wioleta Kokolska
5. Jerzy Gasiul
6. Jacek Markiewicz
7. Tadeusz Chruściel

LISTA KANDYDATÓW NA RADNYCH DO RADY POWIATU SZCZECINECKIEGO
OKRĘG NR I - MIASTO SZCZECINEK
1. Krzysztof Lis
2. Grzegorz Poczobut
3. Dorota Szpernalowska
4. Mariusz Jurak
5. Renata Rautszko
6. Ewa Mikłasz  
7. Piotr Rozmus
8. Anna Wisłocka-Bogdanowicz
9. Arkadiusz Szczepaniak
10. Renata Litwin-Kizielewicz
11. Sławomir Elegańczyk
12. Kamil Biegański
OKRĘG NR II - GMINA BARWICE, GMINA GRZMIĄCA
1. Marek Bulczak
2. Anna Kieling
3. Irena Buzała
4. Marlena Ciecieląg
5. Piotr Małek
OKRĘG NR III - GMINA BIAŁY BÓR, GMINA SZCZECINEK, GMINA BORNE SULINOWO
1. Krzysztof Zając
2. Marzena Nowacka
3. Elżbieta Andrasz
4. Halina Miernikowska
5. Magdalena Bugiel
6. Jarosław Smereczański
7. Kazimierz Harasym
8. Dariusz Skiba

LISTY KANDYDATÓW W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH
KANDYDACI DO RADY GMINY GRZMIĄCA
OKRĘG NR 1. Dawid Kuliński    
OKRĘG NR 2. Natalia Kozłowska    
OKRĘG NR 3. Rafał Rolniczak    
OKRĘG NR 4. Aleksandra Cygan    
OKRĘG NR 5. Teresa Mittelszet    
OKRĘG NR 6. Alicja Szewlaków    
OKRĘG NR 7. Małgorzata Siara-Górczyńska
OKRĘG NR 8. Wiesława Grudzińska    
OKRĘG NR 9. Kacper Szcześniak    
OKRĘG NR 10. Tomasz Świderski  
OKRĘG NR 12. Małgorzata Gurazda    
OKRĘG NR 13. Kinga Drapała    
OKRĘG NR 14. Łukasz Bulczak
KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH
OKRĘG NR 1. Małgorzata Zaborowska
OKRĘG NR 2. Justyna Pietras
OKRĘG NR 3. Andrzej Grusza
OKRĘG NR 4. Joanna Lis
OKRĘG NR 5. Alicja  Czerneć
OKRĘG NR 7. Honorata  Piotrowska - Gago
OKRĘG NR 9. Wiesław Kosmala
OKRĘG NR 12. Kamil Czaplewski
OKRĘG NR 13. Renata Rubik
OKRĘG NR 15. Magdalena Szarek
KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
OKRĘG NR 1. Janusz  Kamiński
OKRĘG NR 2. Bogdan Symko
OKRĘG NR 3. Włodzimiesz  Fil
OKRĘG NR 4. Barbara Symko
OKRĘG NR 5. Marta  Kleinszmid
OKRĘG NR 6. Zbigniew  Kwaśniewski
OKRĘG NR 7. Jerzy Świrydo
OKRĘG NR 8. Anna Hrymak
OKRĘG NR 9. Krystian  Onyszko
OKRĘG NR 10. Wioletta  Zaborska
OKRĘG NR 11. Jacek Boczek
OKRĘG NR 12. Stanisław  Dobrzański
OKRĘG NR 13. Przemysław  Kuchenbeker
OKRĘG NR 14. Anna  Krukowska
OKRĘG NR 15. Włodzimierz Szydywar
KANDYDACI DO RADY GMINY SZCZECINEK
OKRĘG NR 1. Wiesława  Czubaszek
OKRĘG NR 2. Andrzej Papirnyk
OKRĘG NR 3. Krzysztof Kucharski
OKRĘG NR 4. Halina  Kulczewska
OKRĘG NR 6. Mirosław  Gręźlikowski
OKRĘG NR 7. Jolanta  Warzecha
OKRĘG NR 8. Agnieszka  Dziubańska
OKRĘG NR 9. Bogusław Balcer
OKRĘG NR 10. Kacper Noga
OKRĘG NR 11. Małgorzata  Ewert
OKRĘG NR 12. Wioleta  Kokolska
OKRĘG NR 13. Zdzisław  Tomaszczyk
OKRĘG NR 14. Andrzej Usik
OKRĘG NR 15. Agata Kucharska Gruszecka
KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE
OKRĘG NR 1. Joanna Łuniewska
OKRĘG NR 2. Joanna Edyta Grosicka
OKRĘG NR 3. Izabela Teresa Jadwiżyc
OKRĘG NR 4. Marta Zofia Hajdul-Marwicz
OKRĘG NR 5. Agata Agnieszka Wojtal
OKRĘG NR 6. Anna Magdalena Rycharska
OKRĘG NR 7. Piotr Gałka
OKRĘG NR 8. Rafał Tomasz Zblewski
OKRĘG NR 9. Bartosz Maciej Płaszczyński
OKRĘG NR 10. Anetta Maria Chołody  
OKRĘG NR 11. Elżbieta  Więcław
OKRĘG NR 13. Justyna Czyżewska
OKRĘG NR 14. Ewa Małgorzata Brojek-Polakowska
OKRĘG NR 15. Sebastian Gruszecki
REJESTR WPŁAT - PDF - POBIERZ
Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego, dalej: „Administrator”, z siedzibą: ul. Mickiewicza 2 p. 36, 78-400 Szczecinek. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mickiewicza 2 p. 36, 78-400 Szczecinek. NIP: 673 189 02 76, Regon: 320997250, KRS: 0000383718.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: ps.szczecinek@wp.pl

Podstawa prawna

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych.

Kontakt

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś kontaktując się z nami (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które podałaś/eś w treści wiadomości kierowanej do Administratora). Podanie tych danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt.

Wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust.1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na członka/członkinię Stowarzyszenia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia członkostwa w Stowarzyszeniu w przypadku osób, które zdecydują się do niego przystąpić; w przypadku osób, które nie złożą deklaracji członkowskiej do czasu zakończenia celu przetwarzania, następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dane osobowe będą również przetwarzane w celu dochodzenia i obrony roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od momentu zakończenia członkostwa w Stowarzyszeniu a w przypadku osób, które nie złożą deklaracji członkowskiej od momentu decyzji o zakończeniu współpracy.

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Przyciski portali społecznościowych

Zamieszczając na naszej stronie internetowej oraz jej podstronach przyciski portali społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok) dajemy operatorom tych portali sposobność do zbierania danych osobowych użytkowników naszej strony oraz podstron i ich dalszego przetwarzania w określonych przez tych operatorów celach. Czynimy w następujący sposób:

 • Po pierwsze, odsyłamy Cię za pomocą przycisku na stronę internetową odpowiedniego portalu społecznościowego, na której możesz polubić lub obserwować nasz fanpage, bądź profile osób, które zamieszczamy na naszych stronach, jak również polecić go/je swoim znajomym; Twoja aktywność na portalach społecznościowych jest śledzona przez operatorów tych portali, a zabrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to jedynie użytkowników naszych stron będących subskrybentami usług portali społecznościowych;
 • Po drugie, umożliwiamy operatorom portali społecznościowych umieszczenie na Twoim urządzeniu plików cookies, dzięki którym mogą śledzić Twoją aktywność na różnych stronach internetowych; zebrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to wszystkich użytkowników naszych stron bez względu na to, czy są subskrybentami usług portali społecznościowych; Celem zamieszczenia przez nas na stronach internetowych przycisków portali społecznościowych jest zwiększenie atrakcyjności tych stron.

Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji i popularyzacji działalności Administratora.

W związku z realizacją opisanych powyżej celów nie przechowujemy danych o charakterze osobowym. Takie dane mogą jednak przechowywać – ze względu na określone przez siebie samodzielnie cele – operatorzy portali społecznościowych. Pozostaje to jednak poza jakimikolwiek uzgodnieniami z tymi operatorami.

Prowadzenie fanpage’y na portalach społecznościowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe zbierane w związku z odwiedzinami utworzonych przez nas naszych fanpage’y na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok) i aktywnością podejmowaną na forum tych fanpage’y, w tym informacje o obserwowaniu i polubieniu fanpage’a, zamieszczeniu postów, zamieszczeniu komentarzy pod publikowanymi na fan page’u treściami, reakcjach na publikowane na fan page’u treści oraz o dzieleniu się z innymi użytkownikami publikowanymi na fan page’u treściami itp.). Informacje te, zgodnie ze specyfiką działania portali społecznościowych, są jawne dla wszystkich lub niektórych pozostałych użytkowników tych portali. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia fanpage’a, w tym w celu opracowania atrakcyjnych treści oraz ich udostępnienia użytkownikom portali społecznościach.

Działamy w oparciu o niezbędność wykorzystania danych do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Administrowanie serwerem i statystyka korzystania z zasobów naszych stron

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszych stronach, obejmujące treść zapytań HTTP kierowanych do naszego serwera przez Twoje urządzenie (adres URL, adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, język przeglądarki, datę i godzinę żądania, identyfikator pliku cookie, przeglądane zasoby strony). Zbierane w ten sposób dane są zapisywane w logach serwera.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu administrowania serwerem, zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust.1 lit. f RODO. polegający na administrowaniu serwerem, identyfikowaniu błędów w strukturze naszych stron oraz prowadzeniu statystki najczęściej przeglądanych zasobów.

Polityka dotycząca cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Administrator Danych Osobowych stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
 • optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
 • tworzenia statystyk,
 • utrzymania sesji Użytkownika,
 • dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

Serwis porozumienie.org.pl stosuje dwa typy plików cookies:

1. Wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),

2. Funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:

 • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/, https://policies.google.com/privacy
 • cookies służące do optymalizowania procesu zbierania informacji do bazy danych wpisywanych w tym celu przez osoby odwiedające serwis porozumienie.org.pl,
 • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Serwisy obce

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Współpracujemy z Microsoft Clarity i Microsoft Advertising, aby rejestrować sposób, w jaki korzystasz i wchodzisz w interakcje z naszą stroną internetową, poprzez metryki zachowań, mapy cieplne i powtórki sesji, co służy doskonaleniu i promowaniu naszych produktów/usług. Dane dotyczące korzystania ze strony są rejestrowane przy użyciu plików cookie pierwszej i trzeciej strony oraz innych technologii śledzenia, aby określić popularność produktów/usług oraz aktywność online. Ponadto wykorzystujemy te informacje do optymalizacji strony, celów związanych z bezpieczeństwem/ochroną przed oszustwami oraz celów reklamowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki Microsoft zbiera i wykorzystuje Twoje dane, odwiedź Oświadczenie o prywatności Microsoft.

Korzystamy z narzędzia Google AdWords w celu prowadzenia kampanii remarketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdWords.

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

Serwisy obce, do których niekiedy odsyła serwis porozumienie.org.pl, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w  tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Tego rodzaju pliki cookies to:

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

 • Google Chrome
  Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Internet Explorer
  Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Mozilla Firefox
  Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Opera
  Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Safari
  Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Podmioty, którym mogą być ujawnione Twoje dane osobowe

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej prowadzonej przez Administratora Danych Osobowych.

Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Twoje prawa

W związku z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz domagać się od nas:

 • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z wykorzystaniem tych danych (art. 15 RODO),
 • kopii swoich danych osobowych, których sam nam dostarczyłeś/dostarczyłaś, i przekazania tej kopii bądź Tobie samemu/samej, bądź wskazanemu przez Ciebie pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (art. 20 RODO),
 • sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),
 • usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli odpadł celu lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia zasadnego sprzeciwu albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
 • ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń;

Możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 21 RODO). Na skutek wniesionego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją Twoje prawa i wolności mają pierwszeństwo przed względami ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych (art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie internetowej w sekcji "Polityka Prywatności".

REJESTR WPŁAT - PDF - POBIERZ
Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego, zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona.

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów:

 1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami).
 3. Niniejszego Statutu.

§ 2

1. Stowarzyszenie nie utożsamia się z żadną partią polityczną, jest dobrowolnym zrzeszeniem osób działających na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Szczecineckiego.
2. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadą szacunku wobec osobistych poglądów członków oraz osób korzystających z jego pomocy.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Barwice.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

4. Stowarzyszenie ma prawo powoływania kół terenowych służących realizacji celów Stowarzyszenia.

5. Strukturę organizacyjną oraz zasady tworzenia kół terenowych określa regulamin.

6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym charakterze i zakresie działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

7. Stowarzyszenie może tworzyć związki z innymi organizacjami na zasadzie porozumień i koalicji.

§ 4

1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 5

1. Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

1. Celem działania stowarzyszenia jest budowa społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności:

 1. Propagowanie idei samorządności.
 2. Pobudzanie mieszkańców powiatu do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. 
 3. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i gospodarczych.
 4. Budowanie więzi wspólnotowych pomiędzy mieszkańcami powiatu szczecineckiego.
 5. Działanie na rzecz podnoszenia poziomu życia mieszkańców powiatu.
 6. Występowanie w obronie praworządności i przestrzegania praw obywatelskich oraz interesu publicznego społeczności lokalnej.
 7. Rozwijanie świadomości politycznej i obywatelskiej mieszkańców powiatu w zakresie praw i obowiązków mieszkańca jednostki samorządu terytorialnego oraz możliwości aktywnych sposobów rozwiązywania problemów lokalnych.
 8. Wspieranie i inicjowanie kontaktów gospodarczych i społecznych z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
 9. Podejmowanie inicjatyw przeciwdziałania bezrobociu i wspieranie działalności prospołecznej.
 10. Inspirowanie, propagowanie, wykonywanie i wspieranie działań przyczyniających się do ochrony i poszanowania środowiska naturalnego.
 11. Inspirowanie, propagowanie, wykonywanie i wspieranie działań przyczyniających się do poszerzania wiedzy i świadomości ekologicznej.
 12. Dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz regionalnych tradycji i zwyczajów.
 13. Przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom działającym na szkodę obszaru działania Stowarzyszenia i jego mieszkańców.
 14. Wspieranie działań humanitarnych i akcji dobroczynnych.
 15. Wypowiadanie się w sprawach publicznych istotnych dla mieszkańców obszaru działania na forum organów samorządów terytorialnych, organów Państwa oraz w mediach.
 16. Efektywne uczestnictwo w reformie ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego.
 17. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i organami Państwa.
 18. Uczestniczenie w życiu politycznym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z wyborami samorządowymi, parlamentarnymi i prezydenckimi.
 19. Współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, działającymi w państwach Unii Europejskiej.

§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność własną członków.
 2. Współpracę z władzami samorządowymi i państwowymi.
 3. Prowadzenie działalności na rzecz edukacjipatriotycznej, obywatelskiej i samorządowej.
 4. Współpracę z innymi stowarzyszeniami, osobami prawnymii fizycznymi, których zakres działania odpowiada zakresowi działańpodejmowanych przez Stowarzyszenie.
 5. Krzewienie idei samorządności wśród członkówStowarzyszenia i mieszkańców obszaru działania.
 6. Organizowanie forum dyskusji, spotkań i konferencjiskierowanych na rozwiązywanie podstawowych problemów i trudności, z którymistyka się lokalna wspólnota mieszkańców.
 7. Wyrażanie stanowisk dotyczących ważnych wydarzeń,zamierzeń i projektów aktów prawnych podejmowanychprzez samorządy lokalne.
 8. Opracowywanie i przedstawianie propozycji programowychdotyczących najważniejszych dziedzin życia lokalnego.
 9. Podejmowanie działań mających na celu ochronęśrodowiska naturalnego oraz rewaloryzację wartości przyrodniczych.
 10. Realizacja inicjatyw przyczyniających się do ochrony iposzanowania środowiska przyrodniczego, w tym szczególnie w zakresie energiiodnawialnej i instalacji urządzeń służących jej wytwarzaniu oraz dystrybucji.
 11. Prowadzenie działalności charytatywnej.
 12. Organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, imprezkulturalnych, sportowo-rekreacyjnych.
 13. Prowadzenie działań na rzecz ochrony zdrowia oraz osóbchorych przebywających w placówkach służby zdrowia na obszarze działaniaStowarzyszenia.
 14. Prowadzenie działalności wydawniczej wspomagającejrealizację celów statutowych Stowarzyszenia w szczególności w formieinformatorów, biuletynów i ulotek.
 15. Prowadzenie akcji promocyjnych.
 16. Informowanie opinii publicznej o podejmowanychdziałaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu orazwłasnych wydawnictw.
 17. Organizowanie spotkań mieszkańców z przedstawicielamiświata polityki, gospodarki, nauki, kultury, sportu oraz organizacjipozarządowych i samorządowych.
 18. Opracowywanie projektów na realizację celówstatutowych Stowarzyszenia, do różnych źródeł finansowania zewnętrznego.
 19. Udział w wyborach samorządowych, parlamentarnych iprezydenckich.
 20. Prowadzenie innych działań realizujących cele Stowarzyszenia.

§ 9

1. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, którymi mogą być także członkowie Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1.   Członkowie stowarzyszeniadzielą się na: 

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków wspierających.
 3. Członków honorowych.

§ 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkowie – założyciele, z chwilą rejestracji Stowarzyszenia i po dokonaniu opłaty wpisowej, stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:

 1. posiada zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona prawpublicznych,
 2. akceptuje cele Stowarzyszenia,
 3. złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia
 4. posiada rekomendacje dwóch członków zwyczajnych.

§ 14

1. Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowanej zwykłą większością głosów oraz po dokonaniu opłaty wpisowej.

§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc niematerialną lub materialną.

2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

4. Członek wspierający zwolniony jest z opłaty wpisowej i obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 16

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

4. Członek honorowy zwolniony jest z opłaty wpisowej i obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 17

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do organówStowarzyszenia.
 2. Uczestnictwa we władzach Stowarzyszenia.
 3. Uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach,sympozjach, itp. organizowanych przez organy Stowarzyszenia.
 4. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresemorganów Stowarzyszenia oraz dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 5. Czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.
 6. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocyStowarzyszenia.
 7. Rekomendowania kandydatów na członków Stowarzyszenia.
 8. Zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
 9. Udziału w Walnym Zebraniu Członków.

§ 18

1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszelkie prawa wymienione w § 17 z wyjątkiem pkt a), b), g).

§ 19

1. Członkowie wspierający i honorowi służą radą i pomocą władzom Stowarzyszenia w realizacji celów statutowych.

§ 20

1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celówStowarzyszenia.
 2. Regularnego opłacania składek i innych świadczeńobowiązujących w Stowarzyszeniu
  w wysokości określonej w uchwale Walnego Zebrania Członków.
 3. Sumiennego wykonywania działań zleconych przez władzeStowarzyszenia.
 4. Dbania o mienie Stowarzyszenia.
 5. Etycznegoi koleżeńskiego postępowania wobec innych członków.

§ 21

1. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

§ 22

1. Obowiązkiem wszystkich członków Stowarzyszenia jest przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał oraz decyzji władz Stowarzyszenia, a także dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 23

1. Karami za naruszenie Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia są: upomnienie, nagana, zobowiązanie do wykonania dodatkowych prac na rzecz Stowarzyszenia, zawieszenie w prawach członka oraz wykluczenie z grona członków Stowarzyszenia.

§ 24

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności doStowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie. Zarządowi po uprzednim uregulowaniuskładek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa wStowarzyszeniu.
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przezczłonka wspierającego.
 3. Skreślenia z listy członków z powodunieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innychzobowiązań przez okres przekraczający 1 rok.
 4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnejuchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych,nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
 5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego.
 6. Likwidacji Stowarzyszenia bądź jego rozwiązania
 7. Pozbawienia członkostwa uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu innych przyczyn niedających się pogodzić z zasadami współżycia społecznego.

§ 25

W przypadkach określonych w § 24 orzeka Zarząd Stowarzyszenia, który jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 26

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Rada Programowa.
 3. Zarząd.
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Koła terenowe.

§ 27

1. Kadencja wszystkich władzwybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.

2. Wybory do władz Stowarzyszeniaodbywają się podczas Walnego Zebrania Członków, w głosowaniu tajnym, zwykłąwiększością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego.

3. W przypadku zmniejszenia sięliczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzomtym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem,że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członkówpochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celuodbycia wyborów uzupełniających. Kooptacja musi być przyjęta na najbliższymWalnym Zebraniu Członków.

4. Członkowie wybrani do władzStowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość kadencji.

5. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej,podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności conajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Walne Zebranie Członków
§ 28

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni.
 2. Z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Po zarejestrowaniu Stowarzyszenia Komitet Założycielski zwołuje pierwsze inauguracyjne Walne Zebranie Członków, na którym zostaną wybrane władze Stowarzyszenia.

4. Walne Zebranie Członków może być:

 1. Zwyczajne.
 2. Nadzwyczajne.

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze.

5.vTermin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, Rady Programowej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

8. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu obrad.

9. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, a protokołuje Sekretarz, wybierani każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

10. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 29 ust. 1 pkt a, b oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 40 i  § 41 ust. 1.

11. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

12. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia, pół godziny później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 29 ust.1 pkt a, b i § 40, § 41 ust. 1.

13. Uchwały podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

14. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół.

§ 29

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie zmian Statutu.
 2. Wybór i odwołanie Rady Programowej, Zarządu i KomisjiRewizyjnej.
 3. Uchwalenie regulaminu działania Rady Programowej,Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 4. Uchwalanie, na wniosek Rady Programowej, programówdziałania Stowarzyszenia.
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu finansowegoStowarzyszenia.
 6. Udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej,absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Uchwalanie rocznych preliminarzy dochodów i wydatkówStowarzyszenia.
 8. Ustalenie wielkości wpisowego, wysokości składekczłonkowskich i terminów ich zapłaty.
 9. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członkahonorowego.
 11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia iprzeznaczeniu jego majątku.
 13. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd
§ 30

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem  działalności Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 7 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

3. Prezes Zarządu i pozostali członkowie Zarządu wybierani są  w odrębnym głosowaniu.

4. Po wyborze członków Zarządu, prezes zwołuje jego pierwsze posiedzenie, na którym  Zarząd wybiera z pośród siebie: 1 do 2 Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza, 1 do 2 Członków.

5. W uchwale Walnego Zebrania Członków o powołaniu Zarządu Stowarzyszenia należy każdorazowo określić liczbę członków Zarządu i ich funkcje.

6. Zarząd wykonuje swoje obowiązki na posiedzeniach, zwołanych przynajmniej raz na kwartał.

7. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i zwołuje jego posiedzenia.

8. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Rady Programowej oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

9. Zarząd pracuje w oparciu o opracowany przez siebie, a uchwalony przez Walne Zebranie Członków regulamin.

§ 31

1. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i RadyProgramowej oraz zleceń Komisji Rewizyjnej.
 2. Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Kierowanie bieżącą pracą i prowadzenie projektówStowarzyszenia.
 4. Reprezentowanie Stowarzyszenia i jego stanowiska wsprawach bieżących.
 5. Przygotowywanie projektu rocznego planu pracyStowarzyszenia.
 6. Zatwierdzanie planu finansowego na każdy rokobrachunkowy.
 7. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych.
 8. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 9. Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.
 10. Udzielanie członkom Stowarzyszenia rekomendacji wpodejmowanych przez nich działaniach na niwie samorządowej i społecznej;wyrażanie zgody na działanie pod nazwą Stowarzyszenia w organach samorządowych.
 11. Dokonywanie wykładni statutu.
 12. Prowadzenie ewidencji członkówStowarzyszenia.
 13. Ustalenie wzorów deklaracji członkowskich i zasad ichskładania,
 14. Zarząd Stowarzyszenia może na indywidualny,umotywowany wniosek członka zwolnić go z obowiązku płacenia składek lubzamienić składki na inne równoważne świadczenia.
 15. Wykonywanie innych zadań wynikających ze statutu.
 16. Zarząd Stowarzyszenia może powołać Biuro do obsługidziałalności Stowarzyszenia. Biuro działa w oparciu o regulamin organizacyjnynadany uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
 17. Powoływanie zespołów problemowych do realizacji celów statutowych.

3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równowagi w głosowaniu, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa decyduje głos Sekretarza.

§ 32

1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Do kompetencji Prezesa Stowarzyszenia należy w szczególności:

 1. Zwoływanie posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia.
 2. ReprezentowanieStowarzyszenia przed opinią publiczną i środkami masowego przekazu.
 3. Dokonywaniepodziału zadań i obowiązków pomiędzy członków Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Koordynowanieprac poszczególnych organów Stowarzyszenia.
 5. Wykonywanieinnych zadań wynikających ze statutu oraz uchwał władz naczelnych.

Komisja Rewizyjna
§ 33

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Komisję Rewizyjną w składzie trzech członków, w tym Przewodniczącego, wybiera Walne Zebranie Członków.

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroligospodarki finansowej Stowarzyszenia.
 2. kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku orazsposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd.
 3. kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwałWalnego Zebrania Członków przez Zarząd.
 4. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdaniaoraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 5. występowanie do Zarządu i Walnego Zebrania Członków zzaleceniami i wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
 6. zwoływanieWalnego Zebrania Członków w przypadku określonym w § 30 ust.6.

5. W przypadku rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej lub niemożności jej sprawowania z innych przyczyn - uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej dokonuje Komisja w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Uzupełnienie może dotyczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wybory. Uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków na jego najbliższym posiedzeniu.

§ 34

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany. Szczegółowy tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Rada Programowa
§ 35

1. Radę Programową Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie Członków, w liczbie od pięciu do dziesięciu osób. Uchwała o powołaniu Rady Programowej, każdorazowo określa liczbę członków Rady na daną kadencję.

2. Rada Programowa stanowi organ doradczy Zarządu.

3. Przewodniczącego Rady wybierają spośród siebie członkowie Rady.

4. Sekretariat Rady zapewnia Zarząd Stowarzyszenia.

5. Rada Programowa Stowarzyszenia zbiera się w okresach między Walnymi Zebraniami Członków lecz nie rzadziej niż raz na pół roku. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać w ciągu 14 dni posiedzenie Rady Programowej na wniosek Prezesa Stowarzyszenia lub 1/3 składu Rady Programowej.

6. Rada Programowa okresowo przedstawia wnioski Zarządowi, a sprawozdania Walnemu Zebraniu.

7. Rada Programowa pracuje w oparciu o uchwalony przez uchwalony przez Walne Zebranie Członków regulamin.

§ 36

1. Do kompetencji Rady Programowej należy:

 1. Opracowywanie propozycji kierunków działaniaStowarzyszenia dla realizacji jego celów statutowych.
 2. Opracowywanie projektów programów działaniaStowarzyszenia i sprawowanie nadzoru nad ich bieżącą realizacją.
 3. Opracowywanie ocen, stanowisk, ekspertyz dla potrzeb Zarządu i KomisjiRewizyjnej.
 4. Opiniowanie i ocena wszelkich działań Stowarzyszenia, a w szczególności ichzgodności z programem Stowarzyszenia.

§ 37

1. Rada może wydawać opinie z własnej inicjatywy bądź na wniosek organów Stowarzyszenia.

2. Decyzje Rady Programowej podejmowane są w formie uchwał.

3. W przypadku braku rozstrzygnięcia o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego Rady.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

§ 38

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Dochody Stowarzyszenia stanowią:

 1. Wpłaty z wpisowego i składek członkowskich.
 2. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu.
 3. Dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
 4. Wpływy z działalności statutowej.

3. Stowarzyszenie finansuje swoją działalność na podstawie preliminarza dochodów i wydatków.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji
§ 39

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa i jednego członka Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 40

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 41

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Podpisano:

Krzysztof Lis

Wiesław Kosmala

Katarzyna Oleś

REJESTR WPŁAT - PDF - POBIERZ