Tadeusz Królczyk

Kandydat na Wójta Gminy Ochotnica Dolna

Mam 44 lata. Wychowałem w skromnych warunkach w wielodzietnej rodzinie. Urodziłem się jako 10-te dziecko Anny z domu Brusińska z Ochotnicy Dolnej i Józefa Królczyka z Ochotnicy Górnej.
Posiadam wykształcenie wyższe. Jestem absolwentem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia na tym kierunku ukończyłem w 2001 r.

Od 18 lat jestem przedsiębiorcą.  Od 2000 r. do chwili obecnej nieprzerwanie prowadzę działalność gospodarczą w Polsce i za granicą.

Pełnię w spółkach funkcję Prezesa Zarządu i odpowiadam za zarządzanie pracownikami i strategicznymi projektami oraz marketing.

Od 10 lat zajmuję się również działalnością społeczną.
Jestem radnym Rady Gminy Ochotnica Dolna.

Kandyduję na wójta, aby służyć mieszkańcom. Przyszedł czas na nowy, uczciwy i sprawiedliwy samorząd, który potrafi wykorzystać potencjał naszej Gminy i zadbać o lepszą przyszłość wszystkich mieszkańców.

Chcę stworzyć gminę przyjazną mieszkańcom i turystom. Chcę, aby cała Gmina rozwijała się w sposób zrównoważony w oparciu o sprawiedliwy, procentowy podział środków budżetowych na sołectwa. Priorytetem dla mnie jest budowanie we wszystkich sołectwach infrastruktury, która będzie służyć  wszystkim mieszkańcom: młodym i dorosłym oraz rodzinom z dziećmi i turystom.

Chcę poprawić jakość realizacji inwestycji gminnych oraz zadbać o odpowiednią promocję Gminy. Chcę zintegrować wszystkich mieszkańców wokół idei rozwoju Gminy  przyjaznej  mieszkańcom i turystom dla lepszej przyszłości nas wszystkich.

Zapraszam do zapoznania się z sylwetkami kandydatów na radnych oraz naszym Programem Wyborczym. Jego realizacja jest uzależniona od wyników wyborów , dlatego proszę wszystkich o udział w wyborach i o udzielenie nam poparcia.

Zapraszam również do zapoznania się z pełną informacją o moim doświadczeniu zawodowym i dotychczasowej działalności społecznej.

 

Dowiedz się więcej

Tomasz Filas

Kandydat na radnego w Ochotnicy Górnej, okręg nr 1:

Okręg wyborczy obejmuje osiedla:
Białówka, Czepiele, Mostkowe, Studzionki, Szpuntówka, Ustrzyk, Furcówka, Forendówki, Holina, Bartoszówka

Mam 35 lat. Jestem ojcem ośmioletniej Natalii.

Posiadam średnie wykształcenie. Pracuję jako handlowiec w Nowym Targu.
Jestem radnym gminnym obecnej kadencji 2014-2018.

Kandyduję na radnego, bo uważam, że władza powinna słuchać mieszkańców i rozwiązywać ich podstawowe problemy a jest ich sporo. Rozpocząłem i chcę dokończyć sprawę rozwiązania problemu zasięgu telefonii komórkowej.

Zapraszam do zapoznania się z moim szczegółowym programem wyborczym.

Dowiedz się więcej

Andrzej Runger

Kandydat na radnego w Ochotnicy Górnej, okręg nr 2:

Okręg wyborczy obejmuje następujące osiedla:
Zawady, Iwanki, Kopcówka, Jaszcze, Puchry, Stasichy

Mam średnie wykształcenie.
Prowadzę gospodarstwo agroturystyczne „Rungerówka”.

Byłem radnym gminnym kadencji 2010-2014. Jestem radnym obecnej kadencji 2014-2018.

Pełnię funkcję sekretarza w Stowarzyszeniu Agroturystycznym “Odkrywamy Gorce”. Aktualnie współrealizuję projekt pn. Szlakiem Tożsamości Ochotnicy.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce Pieniny, gdzie przez dwie kadencje zasiadałem w Radzie.

Obecnie działam na rzecz Fundacji Wolna Republika Ochotnicka (członek Rady) i projektu “Ochotnica & Tylmanowa – Małe Ojczyzny, Wielkie Historie”.

Kandyduję na radnego, bo wierzę w to, że naszą Gminę stać na więcej i że może się rozwijać szybciej pod każdym względem. Wierzę, że Gmina może być przyjazna i bezpieczna dla mieszkańców. A co najważniejsze wierzę, że można rządzić uczciwie.

Zapraszam do zapoznania się z moim szczegółowym programem wyborczym.

Dowiedz się więcej

Bożena Kuziel

Kandydatka na radną w Ochotnicy Górnej, okręg nr 3:

Okręg wyborczy obejmuje osiedla:
Czajki, Bielskie, Błaszczaki, Polaki, Szlagi, Jamne

Jestem mężatką. Mam trójkę dzieci: Radosław – 14 lat, Dominik – 12 lat i Marcelina – 6 lat.

Mam średnie wykształcenie. Studiowałam również na kierunku Budownictwo Ogólne na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Jestem Prezesem Stowarzyszenia „Odkrywamy Gorce”, które skupia właścicieli gospodarstw agroturystycznych i promuje naszą gminę.

Jestem Wiceprezesem Zarządu Spółki Ochotnica–Ski sp. Z o.o., która ma na celu budowę wyciągu w naszej gminie.

Prowadzę również Gospodarstwo Agroturystyczne „U Bożeny”.

Kandyduję na radną, ponieważ słucham ludzi,  znam ich potrzeby i problemy i wiem, że można je rozwiązać. Wierzę, że rozwój turystyki i aktywnego wypoczynku przyczyni się do rozkwitu naszej Gminy i poprawy życia wszystkich mieszkańców.

Zapraszam do zapoznania się z moim szczegółowym programem wyborczym.

Dowiedz się więcej

Stanisław Faltyn

Kandydat na radnego w Ochotnicy Górnej, okręg nr 4:

Okręg wyborczy obejmuje osiedla:

Posadowskie, Jurkowski Potok, Piszczkówka, Sikory, Marciny, Gronie, Gabrysie, Majdówka, Czuby

Jestem żonaty i mam dwójkę dzieci. Jestem od wielu lat przedsiębiorcą. Prowadzę z bratem firmę w zakresie produkcji energii Elektrycznej ze Źródeł Odnawialnych oraz budownictwa. Mam długoletnie doświadczenie w obu zakresach działalności w kraju i za granicą.

Jestem członkiem Rady Fundacji Wolna Republika Ochotnicka oraz członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce Pieniny.

Kandyduję na radnego,  bo uważam, ze przyszedł czas na zmiany i na Gminę przyjazną mieszkańcom.

Zapraszam do zapoznania się z moim szczegółowym programem wyborczym.

Dowiedz się więcej

Barbara Udziela

Kandydatka na radną w Ochotnicy Dolnej, okręg nr 5

Okręg wyborczy obejmuje następujące osiedla:
Skrodne, Kapłony, Rusnaki, Kwaleńce, Kudowe, Hologówka

Jestem mężatką. Mam męża Jana i dwoje dorosłych dzieci.

Posiadam wykształcenie średnie. Dodatkowo ukończyłam Studium Zarządzania i Księgowości.

Wraz z mężem od 25 lat prowadzę firmę. Zajmuję się również opieką nad osobą niepełnosprawną.
Od 8 lat pracuję w zarządzie Polskiego Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które prowadzi min.  Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy  i szkołę na Brysiówce w Ochotnicy Dolnej.
Ta praca dała mi szeroką wiedzę dot.  działania stowarzyszeń, źródeł finansowania, pozyskiwania środków oraz umiejętności pracy w grupie i podejmowania decyzji. Dzięki temu mam szansę współpracować z ludźmi z różnych środowisk.

Interesuję się turystyką, cenię sobie polską muzykę oraz dobrą książkę.

Kandyduję na radną, bo chcę pracować na rzecz mieszkańców i społeczności, w której żyję od zawsze. Mam doświadczenie w działalności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych i chcę je wykorzystać w działalności samorządowej.

Zapraszam do zapoznania się z moim szczegółowym programem wyborczym.

Dowiedz się więcej

Maria Głód

Kandydatka na radną w Ochotnicy Dolnej, okręg nr 6:

Okręg wyborczy obejmuje następujące osiedla:
Gorcowe, Dutkówka, Tarchały, Dłubacze, Nogawki

Jestem zamężna. Mamy dwójkę dzieci: Dawid 9 lat, Dominika 5 lat.

Mam średnie wykształcenie. Jestem rolnikiem, prowadzę gospodarstwo.

Działam społecznie na rzecz mieszkańców osiedla Gorcowe, dzięki czemu zostało wykonane oświetlenie i barierki zabezpieczające. Pracowałam również nad tym, aby Gorcowe zostało włączone do komunikacji publicznej.

Moją pasją jest rękodzieło artystyczne. Lubię także podróżować, zwiedzać nowe miejsca.

Kandyduję na radną, bo Gmina potrzebuje młodych, energicznych ludzi, którzy będą pracować na rzecz mieszkańców i wychodzić na przeciw ich oczekiwaniom.

Zapraszam do zapoznania się z moim szczegółowym programem wyborczym.

Dowiedz się więcej

Maria Chlipała-Gołdyn

Kandydatka na radną w Ochotnicy Dolnej, okręg nr 7:

Okręg wyborczy obejmuje następujące osiedla:
Szymany, Bibiarze, Leskówka, Bąki,  Centrum, Soskówka, Kołodzieje, Pitki, Zarębówka, Sojkówka, Lubańskie, Barbarówka, Równie

Mam 31 lat. Jestem mężatką i mam dwójkę dzieci.

Posiadam wyższe wykształcenie. Jestem absolwentką Elektrotechniki na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Na co dzień pomagam w prowadzeniu rodzinnej firmy – zajmuję się kadrami.
Jestem również Wiceprezesem Fundacji Wolna Republika Ochotnicka, która realizuje projekty z zakresu historii i promocji Ochotnicy i Tylmanowej.

Współorganizowałam oba festiwale folkowe Wolna Republika Ochotnicka oraz projekt „Ochotnica i Tylmanowa – Małe Ojczyzny, Wielkie Historie”.

W czasie wolnym bardzo lubię czytać książki i słuchać muzyki. Interesuję się również wpływem odżywiania na zdrowie człowieka.

Kandyduję na radną, ponieważ zależy mi na rozwiązywaniu podstawowych problemów mieszkańców i realizowaniu przemyślanych inwestycji w naszej Gminie a także dynamicznym rozwoju turystyki.

Zapraszam do zapoznania się z moim szczegółowym programem wyborczym.

Dowiedz się więcej

Irena Pawlik

Kandydatka na radną w Ochotnicy Dolnej – Młynne, okręg nr 9:

Okręg wyborczy obejmuje następujący obszar:
Młynne od nr 1 do nr 79

Jestem zamężna. Mam męża Krzysztofa i troje dzieci Wiktorię, Dawida i Martynę.

Mam wykształcenie średnie. Współpracuję przy realizacji projektu „Ochotnica & Tylmanowa- Małe Ojczyzny, Wielkie Historie”. Pracuję nad archiwizacją zdjęć oraz nad przeprowadzaniem wywiadów.

Byłam Przewodniczącą Rady Rodziców w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej.

Skutecznie zabiegałam o budowę przystanku na Młynnym w os. Tomaśki-Golce .

Moją pasją są kwiaty i fotografia.

Kandyduję na radną, ponieważ Młynne i cała nasza Gmina potrzebuje rozwoju i realizacji przemyślanych inwestycji dla dobra mieszkańców. Chcę działać na rzecz rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Zapraszam do zapoznania się z moim szczegółowym programem wyborczym.

Dowiedz się więcej

Anna Jagieła

Kandydatka na radną w Ochotnicy Dolnej, okręg nr 10:

Okręg wyborczy obejmuje następujące osiedla:
Młynne od nr 80 do nr 135

Jestem mężatką. Mam męża Stanisława i czwórkę dzieci: Joannę 26 lat, Dariusza 25 lat, Iwonę 23 lata i Krystiana 21 lat.

Posiadam wykształcenie zawodowe. Jestem rolnikiem, razem z mężem prowadzimy gospodarstwo rolne. Zajmujemy się rolnictwem tradycyjnym, a także produkcją wyrobów regionalnych wedle starodawnych receptur.

Byłam Przewodniczącą Rady Rodziców w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej. Pomagam mieszkańcom w wypełnianiu wniosków tzw. obszarówki do AR i MR.

Moją pasją są zwierzęta, w szczególności konie. Lubię także czytać książki.

Kandyduję, bo chcę zmian na lepsze w Gminie. Chcę, żeby władza była uczciwa, słuchała ludzi i robiła to, co służy ludziom a nie władzy.

Zapraszam do zapoznania się z moim szczegółowym programem wyborczym.

Dowiedz się więcej

Halina Ziemianek

Kandydatka na radną w Tylmanowej, okręg nr 11:

Okręg wyborczy obejmuje następujące osiedla:
Rzeka, Zabaście, Talafusy, Piszczki, Hardopadły, Połanki,

Mam  dwoje dzieci. Mam wyższe wykształcenie. Ukończyłam historię na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Obecnie jestem wicedyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tylmanowej, a przez siedemnaście lat pełniłam funkcję Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Tylmanowej.

Moją pasją jest historia, literatura i podróże. Interesuję się również rolnictwem ekologicznym.

Kandyduję do rady, bo chciałabym, aby wszyscy mieszkańcy Gminy czuli się bezpiecznie, byli traktowani z należytym szacunkiem i godnością, bo pełnienie funkcji publicznej jest służbą dla wszystkich mieszkańców niezależnie od ich poglądów i przekonań.

Zapraszam do zapoznania się z moim szczegółowym programem wyborczym.

Dowiedz się więcej

Sabina Adamczyk

Kandydatka na radną w Tylmanowej, okręg nr 12:

Okręg wyborczy obejmuje następujące osiedla:
Mastalerze, Króle, Paluchy, Czeczugi, Łęg Dolny, Klępy, Zaziąbły, Brzezie, Kozuby, Grzebaki

Mam 21 lat. Mam wykształcenie średnie, jestem technikiem ekonomistą. Aktualnie zaczynam studia w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu.

Pracowałam w handlu i hotelarstwie. Przez 2 lata byłam Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum nr 1 w Tylmanowej, później Wiceprzewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym Sączu.

Bardzo lubię chodzić po górach, pasjonuje mnie również rękodzieło ludowe, w szczególności haft.

Kandyduję na radną, ponieważ chciałabym dążyć do tego, aby młodzi ludzie mogli rozwijać się i pracować na miejscu. Uważam, że nasza Gmina ma ogromny potencjał, który trzeba wykorzystać.

Zapraszam do zapoznania się z moim szczegółowym programem wyborczym.

Dowiedz się więcej

Jacek Noworolnik

Kandydat na radnego w Tylmanowej, okręg nr 13:

Okręg wyborczy obejmuje następujące osiedla:
Gabrysie, Obłaz Wyżny, Makowica, Górki, Zagonie, Kozielce, Glinik, Brodki, Chlebki, Michałki, Padół, Cyrhla, Mostki, Miazgi, Ziemianki, Potok

Jestem żonaty. Mam żonę Rozalię i dwoje dzieci: Wiktorię i Filipa.

Posiadam wykształcenie średnie. Uczęszczałem do Technikum Budownictwa Regionalnego w Zakopanem.

Prowadzę firmę handlową (sprzedaż detaliczna). Jestem radnym gminy Ochotnica Dolna obecnej kadencji 2014-2018.
Jestem członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny.

Moją pasją jest turystyka górska rowerowa. Interesuję się również sportem.

Kandyduję na radnego, bo chcę dokończyć te zadania, o które zabiegałem w obecnej kadencji i mieć wpływ na rozwój naszej  Gminy  i  dbać,   aby  każdy  mieszkaniec  mógł  czuć  się  bezpiecznie . 

Zapraszam do zapoznania się z moim szczegółowym programem wyborczym.

Dowiedz się więcej

Adam Górnicki

Kandydat na radnego w Tylmanowej, okręg nr 14:

Okręg wyborczy obejmuje następujące osiedla:
Zabliszcze, Patorówka, Kliniec, Łapiakówka, Górzany, Obidza, Łęg Górny,  Brzegi, Wybrańce, Kalatówka

Mam 29 lat. Jestem żonaty i mam dwójkę dzieci. Moja żona ma na imię Kinga a dzieci Dominik oraz Ignacy.

Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie. Jestem absolwentem Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obroniłem pracę magisterską p.t.  „Gospodarka finansowa gmin w Polsce na przykładach Gmin Ochotnica Dolna i Krościenko nad Dunajcem.”

Pracuję jako analityk kredytowy w Banku Spółdzielczym.

Moją największą pasją jest sport, w szczególności piłka nożna. Interesuję się również nowymi technologami i szeroko pojętą informatyką. Kocham też podróże. Zwiedziłem wiele zakątków świata, gdzie poznałem odmienną kulturę i zdobyłem bogate doświadczenie, które pozwala mi patrzeć na świat z wielu różnych perspektyw.

Kandyduję na radnego, ponieważ chcę pokazać, że młodzi mają duży potencjał i ciekawe pomysły na rozwój Gminy.

Zapraszam do zapoznania się z moim szczegółowym programem wyborczym.

Dowiedz się więcej

Maciej Mikołajczyk

Kandydat na radnego w Tylmanowej, okręg nr 15:

Okręg wyborczy obejmuje następujące osiedla:
Buciorówka, Płaśnie,  Kotelnica, Lachówka, Kąt, Obłaz Górny, Kłodne, Królowo, Bliszcze, Księżaki, Stachówka, Gąszcze, Ligasy 

Jestem żonaty. Moja żona ma na imię Lucyna. Mamy dwie córki: Martę (15 lat) i Urszulę (12 lat).

Posiadam wykształcenie techniczne geodezyjne. Jestem przedsiębiorcą. Byłem radnym Gminy Ochotnica Dolna w latach 2010-2014.
Kandydowałem na stanowisko Wójta w 2014 r. z ramienia tego samego komitetu.

Byłem członkiem zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce Pieniny w latach 2010-2014.

Jestem członkiem Związku Podhalan oraz Przewodniczącym Rady Fundacji Wolna Republika Ochotnicka i wolontariuszem projektu „Ochotnica & Tylmanowa- Małe Ojczyzny, Wielkie Historie”.

Moją pasją jest lokalna historia, literatura i żeglarstwo.

Kandyduję na radnego, bo kocham naszą Małą Ojczyznę, która ma ogromny potencjał i najwyższy czas żeby go wykorzystać. 

Zapraszam do zapoznania się z moim szczegółowym programem wyborczym.

Dowiedz się więcej
Tadeusz Królczyk
Tomasz Filas
Andrzej Runger
Bożena Kuziel
Stanisław Faltyn
Barbara Udziela
Maria Głód
Maria Chlipała-Gołdyn
Irena Pawlik
Anna Jagieła
Halina Ziemianek
Sabina Adamczyk
Jacek Noworolnik
Adam Górnicki
Maciej Mikołajczyk