Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Dla Rozwoju Gminy

Siedziba: Os. Jamne 155E, 34-453 Ochotnica Górna

Pełnomocnik wyborczy: Lucyna Mikołajczyk

Adres e-mail: biuro@porozumienie.org.pl