Porozumienie Samorządowe
Powiatu Szczecineckiego

Zdjęcie powiatu

Tworzymy alternatywę

Jesteśmy aktywnymi obywatelami, którzy tworzą lokalną alternatywę dla dużych partii. Brak wyrazistości, wzajemne ataki liderów oraz przeskakiwanie między ugrupowaniami powodują, że nie chcemy utożsamiać się z żadną frakcją. Angażujemy się w pracę najróżniejszych grup obywatelskich i inicjatyw lokalnych. Odnajdziecie nas w wielu instytucjach i organizacjach, od rad osiedli po sołectwa, czy wspólnoty mieszkaniowe. Są wśród nas również doświadczeni samorządowcy. Łączy nas przede wszystkim miłość do naszej małej Ojczyzny, jaką jest powiat szczecinecki.

Działamy wspólnie

Nasze stowarzyszenie to wspólnota różnych środowisk: samorządowych, gospodarczych, zawodowych, pozarządowych, jak również politycznych. Działamy wspólnie dla dobra społeczności lokalnej. Identyfikujemy się z ze zwykłymi mieszkańcami oraz ich potrzebami. Nasza nazwa jest zarazem istotą naszej działalności. Chcemy tworzyć płaszczyznę porozumienia wszystkich środowisk lokalnych na poziomie miast, gmin oraz powiatu. Współpracujemy z każdym, dla kogo istotna jest poprawa warunków życia mieszkańców naszego pięknego regionu.


Wspieramy i pomagamy 

Dużą część naszej działalności stanowią akcje charytatywne. Nie jesteśmy fundacją, ale zależy nam w szczególności na tym, aby nikt z naszych mieszkańców nie czuł się wykluczony. Co roku organizujemy Turniej Charytatywny w Piłce Siatkowej, na którym bijemy kolejne rekordy pod względem wysokości zebranych środków. Ponadto nasi członkowie biorą czynny udział w różnego rodzaju zbiórkach i kwestach. Dodatkowo prowadzimy wiele akcji, wydarzeń i imprez o różnym charakterze, w których angażujemy osoby ze wszystkich grup wiekowych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Jesteśmy otwarci

Tworzymy szansę i dajemy możliwość udziału w życiu społecznym wszystkim, którzy nie chcą działać w partiach bądź zawiedli się na ich propozycjach. Jesteśmy otwarci na każdego obywatela, w tym ludzi młodych, z inicjatywą, pełnych pasji i zaangażowania. Chcemy współpracować z grupami ludzi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i osobami prywatnymi. Jednym słowem ze wszystkimi, dla których dobrobyt i komfort życia mieszkańców naszego pięknego regionu jest najważniejszy. Jesteśmy także częścią Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, która działa nie partyjne, a samorządowo.

Stawiamy na rozwój

Doświadczenie, wola współpracy i współdziałanie to dla nas kwestie strategiczne. Pragniemy jednoczyć wszystkie samorządy naszego powiatu, w celu tworzenia podstaw niezahamowanego rozwoju gospodarczego. Proponujemy kontrakt społeczny, który zapewni nam zrównoważony rozwój dla wszystkich gmin wraz z ich specyfiką i potencjałem. Chcemy aktywnie współpracować z miastem Szczecinek, które jest stolicą powiatu. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie mieszkańcom miejsc pracy, edukacji na każdym poziomie, dostępu do opieki zdrowotnej, dóbr kultury, a także możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu.

Razem możemy więcej

Nie interesują nas wojny polityczne. W zamian za to proponujemy współpracę. Siódma kadencja powiatów i dziewiąta gmin, to czas wielu wyzwań inwestycyjnych. Stoi przed nami nowa perspektywa finansowa w postaci Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego. Samorządy muszą się do tego okresu dobrze przygotować. W poprzednich latach mieliśmy przedstawicieli w każdym z nich. To ludzie doświadczeni, kompetentni, znający problemy i potrzeby mieszkańców naszego powiatu. Doskonale wiedzą jak skutecznie walczyć o nowe środki finansowe na przemyślane i niezbędne dla społeczności lokalnej przedsięwzięcia. To samorządowcy z krwi i kości, którym na sercu leży dobro naszej małej Ojczyzny.

Nowe pomysły, wspólna przyszłość!

Masz do nas pytania? Jesteś zainteresowany współpracą lub chciałbyś do nas dołączyć? Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.