Tworzymy, zmieniamy,
inspirujemy. Razem!

Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego

21 lat
Działalności
150+
Aktywnych członków
+830 000
NA CELE CHARYTATYWNE
Powiat Szczecinecki
2024
Bądź na Bieżąco

Aktualności

Czym się Zajmujemy?

Obszary działalności

Aktywność Samorządowa
Aktywność Samorządowa

Propagujemy ideę samorządności. Pobudzamy mieszkańców regionu do aktywnego uczestnictwa w życiu samorządowym.

Inwestycje
Inwestycje

Realizujemy szereg kluczowych inwestycji w regionie. Działamy zgodnie ze strategią rozwoju powiatu szczecineckiego.

Edukacja
Edukacja

Organizujemy i wspieramy konferencje, warsztaty i wydarzenia o charakterze edukacyjnym oraz naukowym. Wiedza i edukacja są dla nas niezwykle ważne.

Ochrona Zdrowia
Ochrona zdrowia

Prowadzimy działania na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców regionu. Wspieramy ludzi chorych oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Działania Prospołeczne
Działania prospołeczne

Budujemy i utrzymujemy więź pomiędzy mieszkańcami powiatu. Działamy na rzecz podnoszenia poziomu jakości życia ludzi.

Sport
Sport

Organizujemy imprezy i cykliczne wydarzenia sportowe dla mieszkańców powiatu. Wspieramy sportowców z naszego regionu.

Promocja regionu
Promocja regionu

Dbamy o promocję regionu podnosząc jego konkurencyjność. Wspieramy rozwój turystyki i rekreacji na poziomie lokalnym.

Praworządność
Praworządność

Rozwijamy świadomość obywatelską. Występujemy w obronie praworządności, praw obywatelskich i interesu publicznego społeczności lokalnej.

Kultura
Kultura

Inicjujemy i angażujemy się w wydarzenia kulturalne o charakterze regionlanym i ogólnopolskim. Dbamy o nasze dziedzictwo i tradycje.

Przedsiębiorczość
Przedsiębiorczość

Wspieramy lokalne inicjatywy gospodarcze, inicjujemy kontakty z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Stawiamy na lokalny biznes.

Ekologia
Ekologia

Propagujemy, inicjujemy i wspieramy działania przyczyniające się do ochrony i poszanowania środowiska naturalnego.

Zrównoważony rozwój
Zrównoważony Rozwój

Działamy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, realizując jego cele. Propagujemy społeczną odpowiedzialność.

Aktywność Samorządowa

Propagujemy ideę samorządności. Pobudzamy mieszkańców regionu do aktywnego uczestnictwa w życiu samorządowym.

Inwestycje

Realizujemy szereg kluczowych inwestycji w regionie. Działamy zgodnie ze strategią rozwoju powiatu szczecineckiego.

Edukacja

Organizujemy i wspieramy konferencje, warsztaty i wydarzenia o charakterze edukacyjnym oraz naukowym. Wiedza i edukacja są dla nas niezwykle ważne.

Ochrona zdrowia

Prowadzimy działania na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców regionu. Wspieramy ludzi chorych oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Działania prospołeczne

Budujemy i utrzymujemy więź pomiędzy mieszkańcami powiatu. Działamy na rzecz podnoszenia poziomu jakości życia ludzi.

Sport

Organizujemy imprezy i cykliczne wydarzenia sportowe dla mieszkańców powiatu. Wspieramy sportowców z naszego regionu.

Promocja regionu

Dbamy o promocję regionu podnosząc jego konkurencyjność. Wspieramy rozwój turystyki i rekreacji na poziomie lokalnym.

Praworządność

Rozwijamy świadomość obywatelską. Występujemy w obronie praworządności, praw obywatelskich i interesu publicznego społeczności lokalnej.

Kultura

Inicjujemy i angażujemy się w wydarzenia kulturalne o charakterze regionlanym i ogólnopolskim. Dbamy o nasze dziedzictwo i tradycje.

Przedsiębiorczość

Wspieramy lokalne inicjatywy gospodarcze, inicjujemy kontakty z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Stawiamy na lokalny biznes.

Ekologia

Propagujemy, inicjujemy i wspieramy działania przyczyniające się do ochrony i poszanowania środowiska naturalnego.

Zrównoważony Rozwój

Działamy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, realizując jego cele. Propagujemy społeczną odpowiedzialność.

NASI LUDZIE

Poznaj nas

Nowe pomysły, wspólna przyszłość!

Masz do nas pytania? Jesteś zainteresowany współpracą lub chciałbyś do nas dołączyć? Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.