Członek Zarządu

Katarzyna Oleś

O mnie

Jestem osobą bezpartyjną, dla której dobro społeczności lokalnej stanowi kwestię niezwykle ważną. Lubię dobrą książkę, chętnie rozwiązuję sudoku. Jestem energiczna, uwielbiam aktywne formy wypoczynku. Najważniejsze z nich to nordic walking, pływanie, w tym morsowanie, a także turystyka piesza i rowerowa. Spośród cech mojego charakteru najważniejsze to uczciwość oraz nakierowanie na działanie i rozwiązywanie problemów. W życiu kieruję się słowami Aleksandra Kamińskiego:

Nie w tym jest wart człowiek, co przemyślał i przeczytał ale co zrobił dobrego dla świata.

Na początku swojej kariery zawodowej pracowałam jako starszy specjalista ds. doradztwa rolniczego w Rejonowym Zespole Doradztwa w Koszalinie w WOPR Grzmiąca, a następnie jako starszy specjalista ds. ekonomiki i analiz komputerowych w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Grzmiącej. Przez kolejne siedem lat zajmowałam stanowisko głównego specjalisty ds. informacji i wydawnictw w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boninie. W tym czasie pełniłam także rolę redaktora naczelnego "Informatora ODR w Boninie" - późniejszego Magazynu Rolniczego "AURA". Przez rok pracowałam również jako kierownik Działu Promocji i Wydawnictw w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Koszalinie. Ponadto pracowałam jako redaktor naczelny "Magazynu Samorządowego Ziemi Szczecineckiej NASZ POWIAT”. Od 2000 roku do chwili obecnej pełnię funkcję dyrektora Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju (a wcześniej Wydziału Współpracy, Promocji i Rozwoju) w Starostwie Powiatowym w Szczecinku.

Aktywnie działam w różnego rodzaju organizacjach. Jestem współzałożycielką Stowarzyszenia Absolwenci Szkole działającego przy I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku, w którym pełniłam także funkcję Członka Zarządu I kadencji Stowarzyszenia. Ponadto jestem jednym z trzech członków Komitetu Założycielskiego naszego Stowarzyszenia, a zarazem Członkiem Zarządu (niegdyś sekretarzem) od początku jego istnienia.

Wykształcenie

Ukończyłam studia na kierunku rolnictwo na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Jestem także absolwentką studiów podyplomowych na Politechnice Koszalińskiej na kierunku zarządzanie firmą i marketing.

Działalność samorządowa

Posiadam ponad dwudziestotrzyletni staż pracy w samorządzie. Koordynowałam i współtworzyłam Strategię Rozwoju Powiatu Szczecineckiego na lata 2002-2015, a także Program Rozwoju Powiatu Szczecineckiego na lata 2020-2027. Zrealizowałam wiele programów na terenie powiatu, w tym m.in. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa dla Najuboższych. Nieprzerwanie od 2000 roku jestem związana z powiatem szczecineckim.

W jakich obszarach działam?

Aktywność Samorządowa

W latach 2010-2014 pełniłam funkcję Przewodniczącej Rady Gminy Grzmiąca.

Inwestycje

Edukacja

Ochrona Zdrowia

Od pond 15 lat pełnię funkcję Prezesa Szczecineckiej Fundacji na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych, której jestem współfundatorką i współzałożycielką.

Działania Prospołeczne

Działam w wielu programach i akcjach społecznych. Wśród nich są m.in. Szlachetna Paczka, Pola Nadziei, Strażacki Konwój Świętego Mikołaja, działania pomocowe i zbiórki na rzecz uchodźców z Ukrainy, kwesty na rzecz Szczecineckiego Hospicjum i wiele innych.

Sport

Promocja regionu

Prowadzę aktywną działalność na rzecz promocji powiatu szczecineckiego na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Od ponad dwudziestu trzech lat jestem dyrektorem w Wydziale Starostwa Powiatowego w Szczecinku zajmującego się m.in. promocją.

Praworządność

Jestem autorką Statutu Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego oraz dokumentacji niezbędnej do rejestracji w KRS. Brałam udział we wszystkich kampaniach wyborczych PS.

Kultura

Przedsiębiorczość

Ekologia

Zrównoważony rozwój

Koordynowałam i współtworzyłam Strategię Rozwoju Powiatu Szczecineckiego na lata 2002-2015, a także Program Rozwoju Powiatu Szczecineckiego na lata 2020-2027.

Ostatnie powiązane aktualności

Nowe pomysły, wspólna przyszłość!

Masz do nas pytania? Jesteś zainteresowany współpracą lub chciałbyś do nas dołączyć? Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.