Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Szczecineckiego

Rolę starosty radni po raz kolejny powierzyli liderowi naszego Stowarzyszenia. Wybrano także Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Aktywność Samorządowa
8 maja 2024
Remigiusz Bargieł
Przewodniczący Rady Powiatu Szczecineckiego

We wtorek 7 maja o godz. 15:00 rozpoczęła się inauguracyjna sesja Rady Powiatu Szczecineckiego. Podczas trwającego blisko dwie i pół godziny spotkania obecni byli wszyscy radni nowej kadencji. Po złożeniu przez nich uroczystego ślubowania i wyłonieniu komisji skrutacyjnej przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu, którym został Członek Zarządu Porozumienia Samorządowego – Grzegorz Poczobut. Wygrany zebrał łącznie dwanaście głosów za, jeden przeciw, zaś pięć osób wstrzymało się od głosowania. Jego rywalem był Cezary Jankowski z ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość.

W dalszej kolejności kandydaci Koalicji Obywatelskiej - Marcin Kaszewski oraz Ireneusz Markanicz, zostali zgłoszeni na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Szczecineckiego. Pierwszy zdobył dwanaście głosów za, sześć przeciw oraz jeden wstrzymujący się. Drugi uzyskał poparcie dwunastu osób, przy siedmiu głosach przeciwko. Ostatecznie obaj zostali wybrani na stanowiska Wiceprzewodniczących.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Ireneusz Markanicz (po lewej) i Marcin Kaszewski (po prawej) oraz Przewodniczący Rady Powiatu, Członek Zarządu PS - Grzegorz Poczobut (na środku), fot. iszczecinek.pl

Krzysztof Lis Starostą Szczecineckim VII kadencji

Najważniejszy punkt porządku obrad stanowił wybór starosty. Na to stanowisko po raz kolejny został wybrany nasz lider – Krzysztof Lis, który uzyskał poparcie trzynastu głosujących, przy dwóch głosach sprzeciwu i trzech osobach, które wstrzymały się od głosu. Warto zaznaczyć, że Prezes naszego Stowarzyszenia pełni tę honorową funkcję już od blisko dwudziestu pięciu lat. Od 2007 roku jest także Przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Starosta Szczecinecki, Lider PS - Krzysztof Lis, Zastepca Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej, Członek PS - Robert Zabuski, fot. iszczecinek.pl

Chwilę po ogłoszeniu wyników głosowania Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis powiedział:

Zdaję sobie sprawę, że to długi czas sprawowania tej funkcji, ale zapewniam Państwa, że moje doświadczenie, merytoryczność, koncyliacyjny sposób działania, pomogą mi, pomogą nam robić jeszcze wiele fantastycznych rzeczy dla naszych Mieszkańców. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję za te wszystkie oddane na mnie głosy. Jest to dla mnie wyraz szacunku i uznania dla pracy, którą od przeszło dwudziestu pięciu lat wkładam w przewodzenie Zarządowi Powiatu Szczecineckiego i jestem zaszczycony, że nadal mogę sprawować tę funkcję. Jest niebywała szansa, abyśmy mogli ten czas wykorzystać dla dobra nas wszystkich dlatego, że mamy oto nowy okres budżetowania 2021-2029. Mamy również jako powiat szczecinecki i wszystkie gminy powiatu szczecineckiego ZIT, czyli zintegrowane inwestycje terytorialne. Mamy do wykorzystania 80 mln zł na rzecz naszych gmin! Dlatego tak bardzo ważnym jest, abyśmy oczywiście w drodze pewnego konsensusu, ale również merytorycznych sporów, mogli te środki wykorzystać tak, abyśmy mieli możliwość stwierdzenia w roku 2029, że jesteśmy w innym miejscu i innym czasie oraz, że ta nasza praca na rzecz społeczności lokalnej przyniosła oczekiwany efekt.

Skróconą relację z inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Szczecineckiego można obejrzeć na kanale Youtube portalu Gryf.tv

Zapraszamy także do śledzenia naszego oficjalnego profilu na Facebooku - Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego.

Bądź na Bieżąco
Przeczytaj więcej