PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Lis

O mnie

Jestem pasjonatem zaangażowanym w rozwój regionu oraz sprawy społeczne, którym z dumą służę. Moja praca opiera się na wartościach, takich jak uczciwość, odpowiedzialność i otwartość na potrzeby mieszkańców, które uważam za fundamenty sukcesu każdego samorządu. Nieustannie dążę do tworzenia pozytywnego otoczenia, w którym lokalna społeczność może rozwijać się, a także osiągać swoje cele. Kieruję się rozsądkiem i blisko dwudziestopięcioletnim doświadczeniem pracy w samorządzie. Uważam, że działanie na rzecz rozwoju naszego pięknego regionu to misja, która wymaga współpracy, umiejętności rozwiązywania problemów oraz ogromnej determinacji. Moją najważniejszą cechą jest pozytywne podejście dożycia, gotowość do słuchania innych oraz dążenie do osiągania realnych zmian na lepsze.

Jestem dumny z możliwości, jakie daje mi moja rola i jestem gotów nadal z zaangażowaniem ją wykonywać, służąc naszej wspaniałej społeczności lokalnej.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę jako referent ds. obsługi klienta w jednym z przedsiębiorstw państwowych. Byłem także kierownikiem warsztatu w dwóch przedsiębiorstwach techniczno-transportowych. Ponadto pełniłem funkcję prezesa jednej ze Spółdzielni Mieszkaniowych w Barwicach, a także pracowałem jako dyrektor wydziału Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Od 2000 roku jestem prezesem Zarządu Powiatowego OSP, zaś od roku 2003 pełnię funkcję przewodniczącego Rady Przyjaciół Harcerstwa w powiecie szczecineckim. W latach 2001-2011byłem  prezesem Stowarzyszenia Osób Działających na Rzecz Usprawnienia Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Osób Niepełnosprawnych „Na Pomoc” w Bornem Sulinowie. W latach 2003-2007 byłem prezesem Szczecineckiej Fundacji Na Rzecz osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych. W latach 2008-2011 byłem prezesem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego, natomiast od 2011 roku jestem liderem Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego.

Wykształcenie

Ukończyłem studia inżynierskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Zdałem egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Ponadto ukończyłem dwa kierunki studiów podyplomowych: z zakresu prawa administracyjnego i samorządowego oraz z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Oba na Uniwersytecie Szczecińskim.

Działalność samorządowa

Od roku 2000 pełnię funkcję Starosty Powiatu Szczecineckiego. W latach 1990-1994 byłem przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Barwice oraz radnym Sejmiku Województwa Koszalińskiego. W latach 1994-1998 byłem radnym oraz zastępcą burmistrza Miasta i Gminy Barwice, zaś w latach1998-2002 i 2006-2023 radnym Powiatu Szczecineckiego. Od 2002 roku jestem członkiem Zarządu Krajowego Związku Powiatów Polskich. W latach 2002-2006 pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego a od 2007 roku do chwili obecnej jestem przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

W jakich obszarach działam?

Aktywność Samorządowa

Jestem głównym pomysłodawcą oraz założycielem naszego Stowarzyszenia. Od początku jego istnienia pełnię funkcję prezesa. Wspieram i zarządzam pracą całej organizacji.

Inwestycje

Prowadzę aktywną działalność samorządową. Pracuję na rzecz społeczności lokalnej. Przewodzę inwestycjom publicznym oraz koordynuję działania całego powiatu.

Edukacja

Uczestniczę jako prelegent w wykładach, seminariach, warsztatach i konferencjach naukowych. Propaguję edukację i świadomość obywatelską. Moje wykłady dotyczą genezy i historii samorządności w Polsce oraz tematyki związanej z wyborami.

Ochrona Zdrowia

Działania Prospołeczne

Od wielu lat kieruję wydarzeniami organizowanymi przez nasze Stowarzyszenie. Jestem współorganizatorem wszystkich akcji prowadzonych przez PS.

Sport

Promocja regionu

Aktywnie pracuję na rzecz promocji powiatu szczecineckiego na arenie wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej.

Praworządność

Kultura

Przedsiębiorczość

Ekologia

Zrównoważony rozwój

Ostatnie powiązane aktualności

Nowe pomysły, wspólna przyszłość!

Masz do nas pytania? Jesteś zainteresowany współpracą lub chciałbyś do nas dołączyć? Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.