Inwestycje drogowe w powiecie szczecineckim

Inwestycje drogowe to zawsze oczekiwane przez mieszkańców naszego powiatu przedsięwzięcia.

Inwestycje
26 marca 2024
Krzysztof Lis
Plany i realizacja w roku 2024

Powiat Szczecinecki zarządza ponad 500 km dróg na terenie wszystkich gmin. Część z nich to drogi szutrowe i gruntowe. W minionej kadencji na remonty oraz inwestycje drogowe wydaliśmy 100 mln zł. Pomimo tak dużych nakładów, nadal na terenie naszego powiatu są drogi, które wymagają szybkich remontów i przebudowy. W samym roku 2024 budżet Powiatu Szczecineckiego przewiduje wydatki na remonty i inwestycje drogowe na poziomie 27 mln zł. Dokonamy między innymi: przebudowy drogi powiatowej Lubostronie – Sulikowo Gm. Barwice na długości 4,1 km. Już został wyłoniony wykonawca – całkowity koszt to 8,8 mln zł. Zrealizujemy również przebudowę drogi Drężno – Stepień. To już trzeci etap tej inwestycji, ponieważ pierwszy i drugi wykonaliśmy w roku 2023. Szacunkowy koszt tego zadania to 10,5 mln zł. Zarówno na pierwsze jak i na drugie zadanie mamy dofinansowanie w wysokości 50 % z Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W bieżącym roku rozpoczniemy też remont odcinka drogi powiatowej od drogi krajowej Nr 11 do miejscowości Spore, łącznie z jej poszerzeniem do sześciu metrów. Finał inwestycji planowany jest na 2025 rok. Szacuję, że wartość tego zadania to około 6 mln zł – 63,63 % tej kwoty otrzymaliśmy z Zarządu Województwa z PROW. Chcemy także, jeszcze w tym roku, dokonać naprawy najgorszych odcinków dróg powiatowych, poprzez wykonanie w każdej gminie jednego odcinka nakładki asfaltowej lub naprawy powierzchniowej. Szacowana wartość to 2,1 mln zł.

Remont drogi na ul. Trzesieckiej w Szczecinku, fot. Piotr Rozmus

Kolejne inwestycje i dalszy rozwój infrastruktury drogowej

Przygotowanie każdej inwestycji drogowej to średnio piętnaście miesięcy. Najpierw trzeba zlecić dokumentację techniczną, następnie uzyskać wszelkie pozwolenia – w tym pozwolenia wodno-prawne i pozwolenia na budowę. Ważnym jest, aby zdążyć to przygotować na czas i być gotowym do złożenia wniosków o dofinansowanie ze wsparciem zewnętrznym. Jako samorząd powiatowy mamy do realizacji takie zadania.

Są to przede wszystkim:

  • przebudowa drogi powiatowej w Białym Borze – ulica Brzeźnicka;
  • przebudowa drogi powiatowej Jeleń – Ciemino – Łączno do drogi krajowej Nr 20;
  • przebudowa drogi przez miejscowość Wilcze Laski;
  • przebudowa dwóch mostów i odcinka drogi powiatowej z Bornego Sulinowa do Nadarzyc;
  • przystąpienie do przygotowania dokumentacji technicznej dla: drogi powiatowej od drogi krajowej Nr 11 do miejscowości Omulna Gmina Szczecinek, drogi powiatowej od miejscowości Kazimierzewo do Białowąsu Gmina Barwice, drogi powiatowej Mosina – Kucharowo.
Przebudowa drogi Sulikowo - Ostrowąsy w 2020 roku, fot. Piotr Rozmus

Będziemy też przygotowywać dokumentację dla odcinka drogi powiatowej Krągi – Borne Sulinowo, Biały Bór – Brzeźnica – Grabowo, jak również odcinek drogi od drogi wojewódzkiej Nr 171 do miejscowości Lubogoszcz. Zależy nam również na przygotowaniu dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej od miejscowości Storkowo Młyn do miejscowości Iwin w Gminie Grzmiąca. W nowej kadencji samorządu powiatowego chcemy wykonać ponad 40 km zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Zdaję sobie sprawę, że to ogromne wydatki, ale jeżeli skutecznie zabiega się o dofinansowanie tych zadań, to wykonanie ich jest możliwe. A wiem jak skutecznie zabiegać o ich dofinansowanie. Na niektóre z nich już mamy złożone wnioski o wsparcie finansowe. To np. środki z samorządu województwa – na zadanie droga Nr 11 do miejscowości Omulna, na które istnieje możliwość dofinansowania nawet do 85 % (zadania, które są w sieci TENT). Będziemy się ubiegać również o dofinansowanie tych zadań z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, rezerwy Ministerstwa Infrastruktury na zadania „mostowe”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czy też środków, które zamierza uruchomić Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

Przebudowa drogi w Krosinie w 2022 roku, fot. Piotr Rozmus

Skuteczność działania

Moim pomysłem było powołanie powiatowo-gminnego związku naszych samorządów. Wszystkie nasze gminy i powiat podjęły uchwałę o powołaniu związku, który jest już zarejestrowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie ubiegać się o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych i gminnych oraz ścieżek rowerowych przy tych drogach. Traktujemy to jako rozwiązanie kompleksowe, korzystając zarówno z programów, o których wspominałem, jak i bezpośrednio z Komisji Europejskiej, np. program „Elena”.

Następna kadencja samorządów to czas, który może być dobrze wykorzystany na inwestycje drogowe. Tym bardziej, jeśli będziemy to robić wspólnie, współpracować i współdziałać ze sobą jako samorząd powiatowy oraz jednostki gminne. Taką deklarację współpracy składam.

Zapraszam także na mój oficjalny profil Facebook – Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis.

 

Sfinansowano ze środków KW Porozumienie Samorządowe

Bądź na Bieżąco
Przeczytaj więcej