Dlaczego Biały Bór i Paweł Mikołajewski?

O inwestycjach publicznych, głównych założeniach programowych, współpracy ze społecznością lokalną oraz planach na rozwój gminy w najbliższych latach.

Aktywność Samorządowa
27 marca 2024
Paweł Mikołajewski
Wiedza i doświadczenie

Po pierwsze doświadczenie i wiedza potrzebne są po to, aby nie zepsuć tego, co zaczęto i po to, aby dokończyć projekty, które właśnie się rodzą. Inwestycje publiczne nie lubią pośpiechu i bałaganu, a moja wiedza nabyta wraz z latami doświadczenia, daje gwarancję realizacji ważnych dla ludzi spraw.

Najbliższe plany i założenia
 • rozbudowa przedszkola miejskiego;
 • budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Norwida w Białym Borze;
 • budowa czytelni z kawiarenką nad rzeką w parku miejskim;
 • renowacja zabytków: kościoła w Sępolnie Wielkim, Stepieniu oraz odnowienie malowideł cerkwi im. Jerzego Nowosielskiego w Białym Borze;
 • przebudowa dróg w miejscowości Przybrda;
 • przebudowa drogi do Białki.
Rozbudowa przedszkola miejskiego o nową salę oraz szatnię

W dalszych latach
 • modernizacja dróg gminnych: przebudowa drogi ul. Polna, Górna i Podgórna w Białym Borze; budowa dróg: ul. Kalinowa, drogi na "osiedlu" Kaliska, Wysoki Kamień; opracowanie kolejnych projektów i rozpoczęcie modernizacji dróg gminnych w wioskach w zależności od możliwości pozyskania środków zewnętrznych;
 • współpraca z samorządem powiatu przy modernizacji dróg powiatowych: modernizacja drogi Biały Bór ul. Brzeźnicka (odcinek od skrzyżowania z drogą krajową do przejazdu kolejowego); modernizacja pozostałych dróg powiatowych w zależności od możliwości pozyskania środków;
 • kontynuacja programu remontu dróg transportu rolnego we wszystkich sołectwach;
 • budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do miejsc ekonomicznie uzasadnionych na terenie gminy;
 • modernizacja kaplicy cmentarnej w Drzonowie.
Projekty dróg: Osiedle Kaliska, ul. Bobolicka, ul. Kalinowa, ul. Górna

Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy
 • zagospodarowanie centrum Białego Boru wraz zbudową Centrum Przesiadkowego (na co już mamy przeznaczone pieniądze z UE);
 • wyznaczenie i przygotowanie terenu do wyczynowej jazdy quadami;
 • rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej plaży miejskiej;
 • budowa studni artezyjskiej (na wniosek mieszkańców);
 • rozwój bazy kulturalno-rekreacyjnej oraz doposażenie świetlic wiejskich i placów zabaw;
 • przedsięwzięcia prowadzone w celu podkreślenia znaczenia wydarzeń kulturalnych, rocznic i jubileuszy narodowych.
Projekt zagospodarowania centrum Białego Boru

Kontynuacja działań związanych z ochroną środowiska
 • dofinansowanie do usuwania azbestu;
 • dofinansowanie do usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach;
 • recykling sprzętu AGD/RTV w punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białym Borze;
 • udoskonalenie systemu odbioru odpadów;
 • dopłaty z programów „Ciepłe mieszkanie” oraz „Czyste powietrze”;
 • realizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Białoborskie Centrum Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Wspieranie aktywności i inicjatyw społecznych
 • włączenie społeczne seniorów poprzez tworzenie kolejnych klubów seniora oraz Rady Seniorów;
 • wzrost zaangażowania młodzieży w projekty społeczne, w tym umożliwienie młodym liderom odkrycia i wykorzystania swojego potencjału;
 • tworzenie warunków oraz wsparcie finansowe do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne;
 • darmowe zajęcia dodatkowe dla uczniów (wycieczki, wyjazdy na basen, laboratoria, doposażenie pracowni);
 • pomoc materialna i organizacyjna dla stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich;
 • pomoc merytoryczna urzędu w pisaniu projektów dla Mieszkańców;
 • zwiększenie opieki dla osób potrzebujących wsparcia pomocy społecznej;
 • budżet obywatelski dla realizacji pomysłów Mieszkańców gminy.
Spotkanie Klubu Seniora w Stepieniu

Kolejne ważne założenia
 • Kontynuacja działań związanych z poprawą bezpieczeństwa.
 • Wspieranie rozwoju sieci internetowej we wszystkich miejscowościach gminy.
 • Pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
 • Rozwijanie współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw, w tym pozyskiwanie środków na wymianę dzieci i młodzieży.
Nowa kadencja to tylko pięć lat. Aby je dobrze wykorzystać potrzeba wiedzy i spokoju. Każdy zamęt, nauka nowego, to strata dla Mieszkańców Gminy. Utrzymać to, co osiągnięto w ostatnich latach będzie niezmiernie trudno. Zbliża się czas niepokoju, a doświadczenie nabyte podczas pandemii pokazuje, że można mi zaufać, że podołam wyzwaniom, a Mieszkańcy będą bezpieczni!

Zapraszam do śledzenia mojego profilu na Facebooku - Paweł Mikołajewski, a także oficjalnego profilu naszego Stowarzyszenia - Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego.

Sfinansowano ze środków KW Porozumienie Samorządowe

Bądź na Bieżąco
Przeczytaj więcej