Gmina Szczecinek - program i główne kierunki rozwoju

Przedstawiamy szczegółowy opis głównych założeń programowych oraz najważniejszych kierunków rozwoju.

Inwestycje
28 marca 2024
Remigiusz Bargieł
Program Gminy Szczecinek przedstawił Wójt obecnej kadencji - Ryszard Jasionas

Główne kierunki rozwoju:

 1. Rozbudowa i tworzenie nowych obszarów produkcyjno-przemysłowych.
 2. Modernizacja i przebudowa dróg lokalnych.
 3. Wzrost dochodów Mieszkańców i ograniczenie opłat lokalnych.
 4. Budowa wewnętrznych systemów elektroenergetycznych i zeroemisyjność.
 5. Stworzenie systemów hydrotechnicznych na potrzeby nawadniania pól.
 6. Rozwój budownictwa mieszkalnego.
 7. Podniesienie jakości kształcenia.
 8. Rozwój i tworzenie usług społecznych i zdrowotnych.
 9. Wspieranie polityki senioralnej.
 10. Aktywizacja młodzieży.
 11. Propagowanie i rozwój działań kulturalno-rekreacyjnych.
 12. Sport, turystyka, trasy rowerowe.

Rozbudowa i tworzenie nowych obszarów produkcyjno-przemysłowych
Invest Park - inkubator przedsiębiorczości

Konkretne działania zostały już podjęte. Powołaliśmy spółkę Invest Park, która realizuje na terenie Turowa budowę nowoczesnych hal produkcyjno-magazynowych. Będzie to miejsce, które przyciągnie dużych przedsiębiorców, chcących tworzyć i rozwijać w Gminie Szczecinek swoją działalność. Chcielibyśmy, aby w naszej Gminie takich przyjaznych przedsiębiorcom terenów przybywało. Na ten cel w miejscowym planie przygotowanych jest 260 ha - w Turowie, Skotnikach, w Sitnie, Wierzchowie i w Gwdzie Małej. Dlaczego? To przede wszystkim nowe miejsca pracy, lepsza jakość życia i zwiększenie aktywności naszych Mieszkańców. Poprzez wspieranie nowych przedsiębiorstw, będziemy mogli promować rozwój lokalnej gospodarki i zapewniać większe możliwości lepiej płatnego zatrudnienia. Rozbudowa i tworzenie nowych obszarów przemysłowych oznacza również wzrost dochodów z podatków, np. od nieruchomości czy też od działalności gospodarczej. Dzięki temu będziemy mieć więcej pieniędzy na finansowanie ważnych dla nas wszystkich inwestycji.

To dodatkowe środki m.in. na:

 • remonty dróg,
 • wsparcie szkół,
 • programy edukacyjne,
 • projekty dedykowane seniorom,
 • działalność stowarzyszeń i oddolne inicjatywy Mieszkańców.

Dzięki dodatkowym wpływom będzie więcej pieniędzy na realizację programów i usług (w tym transportowych), na sport i kulturę. Z większego wsparcia finansowego będą też mogły korzystać poszczególne sołectwa. Rozwój przedsiębiorczości pozwoli nam też znacząco obniżyć opłaty lokalne i podatki. To m.in. opłaty za wodę czy śmieci. Będzie się to wiązać z poprawą ogólnych warunków życia naszych Mieszkańców, pozwalając im zaoszczędzić więcej środków na swoje potrzeby. Mniejsze opłaty i niższe podatki oznaczają także mniejsze obciążenia dla przedsiębiorców, a to z kolei będzie sprzyjać rozwojowi lokalnych firm. Nasi przedsiębiorcy będą mieć więcej pieniędzy, które będą mogli inwestować w modernizację infrastruktury czy zatrudnienie większej liczby pracowników.

Wszystkie te elementy są ze sobą ściśle powiązane. Wiele zależy od tego, czy nasza strategia będzie odpowiednio zaplanowana i zarządzana. Wiem, jak temu ważnemu wyzwaniu sprostać.

Modernizacja i przebudowa lokalnych dróg
Zmodernizowane drogi: Grąbczyn, Jelenino, Spore

To kolejny istotny punkt w naszym programie dla Gminy Szczecinek. W mijającej kadencji na inwestycje drogowe w naszej Gminie wydaliśmy kwotę ponad 16,7 mln zł. W tegorocznym budżecie na bieżące naprawy i modernizację drogowej infrastruktury przeznaczyliśmy łącznie 8 003 155,80 zł. Dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym, infrastruktura drogowa w Gminie się zmienia. A jednak wiele jeszcze trzeba zrobić.

Plan inwestycyjny, obejmujący kompleksowy remont i przebudowę dróg, obejmuje m.in.:

 • drogi gminne w miejscowościach: Wilcze Laski, Wierzchowo, Turowo, Parsęcko, Spore oraz drogi dojazdowe do posesji;
 • będziemy też zabiegać o modernizację dróg powiatowych w miejscowościach: Wilcze Laski, Nowe Gonne, Spore, Trzcinno, Omulna, Żółtnica, Gwda Wielka.

Aby osiągnąć zamierzony cel, mogę zapewnić skuteczną współpracę z dotychczasowymi partnerami. Wspólnie będziemy dążyć do podjęcia działań, które doprowadzą do modernizacji lokalnych dróg, a przez to do poprawy bezpieczeństwa i jakości naszego życia, niezależnie od tego, do którego samorządu wspomniane drogi należą. Jak do tej pory, będę otwarty na Państwa sugestie i opinie na temat najbardziej pilnych zadań, tak, aby drogi w Gminie były wygodne i bezpieczne.

Modernizacja infrastruktury drogowej i wprowadzenie zmian w rozwiązaniach komunikacyjnych

Wszystko to będzie skutkować znaczącą poprawą jakości życia Mieszkańców Gminy Szczecinek. To konkretne działania, które już się rozpoczęły. Przygotowywane są nowatorskie rozwiązania modernizacji przestrzeni publicznej i obiektów istniejących w obszarach rewitalizacji w każdej miejscowości. W porozumieniu z Mieszkańcami opracowaliśmy już plan dla centralnej części Parsęcka.

Wkrótce powstaną tu:

 • miejsca parkingowe,
 • nowe chodniki,
 • bezpieczny układ komunikacyjny.

Zaprojektowane zmiany będą mieć bezpośredni wpływ zarówno na poprawę funkcjonalności rozwiązań komunikacyjnych, jak i na poprawę estetyki tego miejsca. Zwiększy się także poziom bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów. Podobne działania planowane są w pozostałych miejscowościach Gminy Szczecinek. Wszystkie projekty będziemy realizować w partnerstwie z samorządem powiatowym, osobami prawnymi i fizycznymi.

Chcielibyśmy, aby w realizację naszych przedsięwzięć zaangażowana była cała społeczność Gminy. Państwa wsparcie i współpraca jest podstawowym i najważniejszym warunkiem osiągnięcia zamierzonego celu.

Budowa mieszkań komunalnych i pod wynajem

Mamy konkretny plan, który gwarantuje zwiększenie dostępności lokali mieszkaniowych w Gminie Szczecinek. Tanie mieszkania to jeden z elementów, o który najczęściej pytacie Państwo podczas naszych codziennych spotkań z Mieszkańcami. Chciałbym sprostać temu istotnemu zapotrzebowaniu. Chcę podkreślić, że budowa mieszkań w dawnej szkole w Jeleninie już się rozpoczęła. Inwestycję realizuje Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – spółka Gminy Szczecinek, założona w grudniu 2021 r. Docelowo powstanie tu 8 lokali mieszkalnych. Zgodnie z założeniem, nowe lokale zostaną udostępnione najemcom jeszcze w tym roku. Lokatorzy będą mieli możliwość wykupu wynajmowanych mieszkań na preferencyjnych warunkach. Nasz plan inwestycyjny zakłada także budowę mieszkań komunalnych w innych miejscowościach. Jedną z nich jest Godzimierz, gdzie już wkrótce mają powstać zupełnie nowe lokale mieszkaniowe. Będziemy też dążyć do takich zmian w miejscowych planach, aby budowa nowych mieszkań była możliwa w innych lokalizacjach Gminy Szczecinek.

Jestem głęboko przekonany, że przystępne cenowo mieszkania to dobra inwestycja w przyszłość, która zapewni nam stabilny rozwój. Zachęcam Państwa do aktywnego wsparcia naszych działań oraz do dzielenia się swoimi pomysłami. Razem możemy sprawić, że nasza Gmina będzie jeszcze lepszym miejscem do życia.

Rozbudowa działań z zakresu polityki senioralnej
Jeden z Klubów Senior+ w Parsęcku

Kluby Senior+, które od kilku lat funkcjonują w naszej Gminie w Turowie, Wierzchowie, Gwdzie Wielkiej i Parsęcku, okazały się strzałem w dziesiątkę i dzisiaj są wzorem dla ościennych samorządów. Poprzez różnorodne programy aktywizacyjne, zajęcia kulturalne, sportowe i edukacyjne, Kluby Senior+ promują zdrowy styl życia, ale też integrują seniorów z lokalną społecznością. Chcemy ten projekt kontynuować i rozbudowywać.

Chciałbym stworzyć programy wsparcia społecznego dla naszych seniorów, które obejmowałyby:

 • pomoc w codziennych czynnościach,
 • promowanie aktywności fizycznej i intelektualnej,
 • udział w ciekawych warsztatach, wykładach, wycieczkach,
 • organizowanie międzypokoleniowych przedsięwzięć,
 • zapewnienie szkoleń i wsparcia w zakresie korzystania z nowych technologii, aby zapobiec wykluczeniu cyfrowemu,
 • wdrażanie programów ochrony przed przemocą,
 • współdecydowanie w zakresie istotnych dla seniorów spraw – Rada Seniorów.

Przygotowane programy parasolowe dla seniorów będą obejmować swoim zasięgiem obszar całej Gminy. Chciałbym, żeby w miejscowościach, w których znajdą się chętne osoby, powstawały nowe Kluby Senior+.

Działając razem możemy sprawić, że nasza Gmina będzie dla seniorów domem, w którym będą mogli spokojnie i godnie żyć, w miarę możliwości realizując swoje zainteresowania oraz pasje.

Rozwój szkół i przedszkoli
Nowe wyposażenie oddziału przedszkolnego w Turowie

Dobra edukacja to nasza przyszłość, dlatego jednym z najważniejszych punktów programu dla Gminy Szczecinek, który chciałbym Państwu zaproponować, jest rozwój szkół i przedszkoli. Konkretne działania już zostały podjęte. Inwestujemy w szkolną infrastrukturę, kupujemy nowoczesne pomoce dydaktyczne, a ostatnio coraz efektywniej pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację ciekawych zajęć i warsztatów. Wspieramy innowacyjne projekty. Dzięki naszym sukcesywnym działaniom, udało się osiągnąć pozytywne wyniki, jeśli chodzi o nabór do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych. Mogę powiedzieć, że dzisiaj nasze małe i bezpieczne szkoły, gdzie uczniowie nie są anonimowi, a nauczyciele mają możliwość pracy indywidualnej z każdym dzieckiem, stanowią poważną konkurencję dla szkół w sąsiednich samorządach. W tegorocznym budżecie zabezpieczyliśmy środki na budowę hali sportowej przy SP w Parsęcku. Już wkrótce w tej miejscowości powstanie obiekt podobny do tego, który znajduje się przy SP w Żółtnicy. Jest to dowód, że dostrzegamy potencjał szkoły w Parsęcku i możliwości jej dalszego rozwoju.

Wizualizacja nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Parsęcku

Nie chcemy na tym poprzestać, dlatego:

 • przebudujemy szkołę w Gwdzie Wielkiej, aby bardziej odpowiadała potrzebom edukacyjnym uczniów,
 • zmodernizujemy szkoły w Parsęcku i w Żółtnicy,
 • wyremontujemy ciągi komunikacyjne w oddziale przedszkolnym w Wierzchowie,
 • wybudujemy ogrody zimowe w gminnych przedszkolach w Wierzchowie i w Turowie,
 • przeorganizujemy pracę szkolnych bibliotek,
 • będziemy inwestować w nowoczesne, wyposażone w wysokiej jakości sprzęt klasopracownie,
 • poszerzymy ofertę edukacyjną o ciekawe i innowacyjne zajęcia,
 • zapewnimy dzieciom możliwość uczestniczenia w różnorodnych programach pozalekcyjnych, np. sportowych, artystycznych czy naukowych, które rozwiną ich zainteresowania i umiejętności,
 • będziemy sięgać po środki zewnętrzne, aby jeszcze bardziej zwiększyć finansowanie naszych działań.
Zamierzamy aktywnie wspierać lokalne inicjatywy społeczne oraz partnerskie projekty, które przyczynią się do wzmocnienia więzi między szkołą a społecznością. Poprzez wspólne działania możemy stworzyć warunki, w których każde dziecko będzie miało szansę na rozwój i dostęp do zajęć edukacyjnych na wysokim poziomie. Z Państwa pomocą to się na pewno uda.

Ośrodek kultury z bogatą ofertą zajęć
Nowa świetlica w Omulnej

Chciałbym zaproponować coś, czego jeszcze w naszej Gminie nie było. To możliwość stworzenia nowoczesnej instytucji kultury, która skupiałaby gminną bibliotekę i jej filie, i która prężnie współpracowałaby z lokalnymi stowarzyszeniami, Klubami Senior+, Kołami Gospodyń Wiejskich, sołectwami oraz animatorami świetlic. To miejsce, w którym każdy Mieszkaniec niezależnie od wieku mógłby odkrywać swoje zainteresowania, rozwijać talenty i pasje. Chciałbym, aby oferta ciekawych zajęć i warsztatów była realizowana tutaj – na miejscu, w każdym sołectwie. Główne kierunki działań w tym zakresie obejmowałyby przede wszystkim rozszerzenie i przeorganizowanie działalności naszej instytucji kultury, aby w ramach działalności tej instytucji można było:

 • organizować imprezy kulturalne: kiermasze, wystawy, koncerty, spotkania z ciekawymi osobami, konkursy, a także współorganizować imprezy rekreacyjno-sportowe,
 • stworzyć bogatą ofertę kreatywnych zajęć i warsztatów,
 • prowadzić sekcje zainteresowań zgodnie z potrzebami Mieszkańców,
 • bardziej wspierać lokalną twórczość artystyczną, w tym przede wszystkim zespoły ludowe,
 • współpracować ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego, Kołami Gospodyń Wiejskich, Klubami Senior+ i sołectwami,
 • wspierać działalność animatorów zatrudnionych w świetlicach wiejskich,
 • rozwijać kontakty z gminami partnerskimi Gellersen i Rudomino,
 • realizować zadania upowszechniające rozwój turystyki i promocję naszej Gminy,
 • współdziałać z innymi instytucjami kultury z ościennych samorządów.

Aby to wszystko było możliwe, konieczne byłoby również przeorganizowanie pracy filii bibliotecznych, aby stały się one bardziej dostępne dla wszystkich Mieszkańców poza godzinami pracy placówek oświatowych, także w terenie. Właśnie poprzez filie mogłyby być organizowane spotkania autorskie, czytelnicze kluby dyskusyjne czy też działania związane z historią naszego regionu. Wreszcie znalazłoby się miejsce, w którym mogłyby być gromadzone książki, dokumenty, czy też organizowane wystawy i spotkania dotyczące naszego dziedzictwa historycznego i tradycji, które przywieźliśmy tu ze sobą ze swoich rodzinnych stron. Przez to nie tylko moglibyśmy rozwijać kulturę czytelniczą, ale także stwarzać warunki sprzyjające rozwojowi integracji i więzi społecznych.

Projekt jest otwarty na Państwa pomysły i sugestie. Nasza Gmina ma ogromny potencjał. Razem możemy budować lepszą przyszłość dla nas i następnych pokoleń.

Systemy hydrotechniczne na potrzeby nawadniania pól

Jednym z elementów naszego programu dla Gminy Szczecinek na kolejne lata jest stworzenie systemów hydrotechnicznych na potrzeby nawadniania pól. W mojej ocenie zmiany klimatyczne w naszej części Europy to już nie anomalie, ale reguła. Brak opadów atmosferycznych i okresowe lub długotrwałe susze - to nasza rzeczywistość... Najbardziej dotyka to rolnictwa i sadownictwa. Spadki plonów, jak i obniżenie ich jakości, powodują, że opłacalność produkcji jest minimalna bądź producenci odnotowują kolejne straty. Chcę podjąć w tym zakresie konkretne działania. Zamierzam stworzyć nowoczesne systemy zwiększania efektywności produkcji rolnej poprzez nawadnianie upraw rolniczych na glebach zasobnych i urodzajnych. Już od kilku lat współpracujemy z Wodami Polskimi i to na nasz wniosek przygotowywane są inwestycje zmierzające do zwiększenia retencji wody w naszej Gminie o dodatkowe 13 mln m3. Chcemy jako samorząd uczestniczyć w budowie systemów rozprowadzenia wody. Chcemy wspierać poczynania naszej spółki wodnej w realizacji dalekosiężnych celów gospodarki wodnej naszej Gminy. Grunty niższych klas bonitacji to tereny przeznaczone głównie na cele energetyczne.

W obecnym czasie tylko wysokowydajna technologia rolnicza może być konkurencyjna. Z Państwa pomocą nasz plan na pewno się uda. Z korzyścią dla nas wszystkich.

Sport, turystyka, trasy rowerowe
Nowa szatnia sportowa w Wierzchowie

Nasz plan rozwoju dla Gminy Szczecinek obejmuje kolejne inwestycje w infrastrukturę sportową. Chciałbym zaproponować kilka ciekawych przedsięwzięć.

To m.in.:

 • wioska historyczna przy grodzisku w Grąbczynie
 • budowa ośrodków sportów wodnych na Wielimiu i Wierzchowie
 • rozbudowa infrastruktury turystycznej w Sporem.

Chcę także aktywnie wspierać rozwój aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Oznacza to ciekawe zajęcia sportowe w szkołach, czy też różnego rodzaju imprezy i zawody dla najmłodszych. Dostrzegam również potrzebę wsparcia różnorodnych dyscyplin sportowych, aby w naszej ofercie każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Jezioro Wierzchowo - nowa infrastruktura turystyczna

Plan rozwoju dla Gminy Szczecinek to także konkretne propozycje dotyczące upowszechniania turystyki. Dlatego w naszej Gminie będziemy nadal kontynuować rozbudowę infrastruktury turystycznej. Zamierzamy inwestować w nowe ścieżki rowerowe i piesze, które pozwolą turystom odkrywać uroki naszej Gminy. Myślimy również o odpowiednim dostosowaniu infrastruktury kąpielisk. Planujemy też współpracować z lokalnymi przedsiębiorcami i organizacjami w celu stworzenia atrakcyjnej oferty turystycznej, która będzie zachęcać do odwiedzenia naszego regionu przez cały rok.

Niewątpliwie ważna w tym wszystkim jest również skuteczna promocja, dzięki której mamy zamiar dotrzeć do szerszej grupy potencjalnych turystów. Razem możemy uczynić naszą Gminę jeszcze lepszym miejscem do życia i jeszcze bardziej atrakcyjnym dla turystów punktem na mapie.

Twoi Kandydaci w Gminie Szczecinek

Poznaj wszystkich Kandydatów w Gminie Szczecinek - odwiedź stronę WYBORY.

Sfinansowano ze środków KW Porozumienie Samorządowe

Bądź na Bieżąco
Przeczytaj więcej