Zadbajmy o bezpieczeństwo naszych Mieszkańców

Bezpieczeństwo Miszkańców to kwestia niezwykle ważna w pracy samorządu Powiatu Szczecineckiego.

Aktywność Samorządowa
28 marca 2024
Krzysztof Lis
Zadania samorządu w zakresie bezpieczeństwa

Samorząd Powiatowy realizuje wiele zadań, które są mu przypisane w ramach kompetencji i ustawy o samorządzie powiatowym. Jednym z nich jest nadzór nad inspekcjami i służbami oraz podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa. To dosyć szeroki zakres, bo trzeba wziąć pod uwagę, że bezpieczeństwo to nadzór nad działaniami z zakresu prawa budowlanego i podejmowanie działań przez PINB w sprawach dotyczących np. rozbiórek budynków czy obiektów, które mogą być zagrożeniem. Bezpieczeństwo to także funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji czy chociażby Ratownictwa Medycznego. Jeśli chodzi o ratownictwo medyczne to szczecinecki szpital odpowiada za SOR i Zespoły Ratownictwa Medycznego. Moje wieloletnie zaangażowanie w ten obszar działalności pozwoliło na podpisanie umów z Wojewódzkim Zespołem Ratownictwa Medycznego i jako jedyni w Województwie Zachodniopomorskim prowadzimy zespoły typu „P” i „S”. Od 1 stycznia 2024 roku zespół typu „P” został uruchomiony w Bornem Sulinowie, taki sam zespół działa w Barwicach, Bobolicach i Szczecinku. Zespół typu „S” z lekarzem jest również w Szczecinku. Dzięki temu Mieszkańcy naszego powiatu są bardzo dobrze zabezpieczeni. W przypadku nagłej potrzeby mogą liczyć na szybkie dotarcie na miejsce zepołu ratunkowego.

Przekazanie szczecineckiemu Szpitalowi jednej z karetek, fot. Piotr Rozmus

Od wielu lat wspieramy i pomagamy Komendzie Powiatowej Policji. To z mojej inicjatywy i poprzez ogromne zaangażowanie oraz współpracę z wieloma parlamentarzystami, Komendantem Wojewódzkim i Głównym Policji doprowadziliśmy do wybudowania nowej siedziby naszej Policji – była to pierwsza nowa siedziba Policji w województwie wybudowana po 1945 roku.

Corocznie przeznaczamy środki finansowe na dofinansowanie zakupu nowych samochodów i sprzętu dla naszych policjantów. Przeznaczyliśmy ponad 600 tys. zł na remont kapitalny Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie, dofinansowaliśmy remont posterunku w Barwicach. Policja szczecinecka zawsze może liczyć na wsparcie finansowe przez samorząd powiatowy. Zamierzamy to kontynuować i w następnych latach będziemy corocznie przeznaczać środki finansowe na zakup nowego samochodu lub specjalistycznego busa.

Przekazanie nowego radiowozu Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku, fot. Piotr Rozmus
Nowy radiowóz, fot. Piotr Rozmus

Podobnie postępujemy z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczą Strażą Pożarną. W minionej kadencji przeznaczyliśmy ponad 600 tys. zł na zakup nowoczesnego sprzętu dla OSP, dofinansowanie samochodów strażackich w Wilczych Laskach, Wierzchowie, Gwdzie Wielkiej, Sulikowie i Białym Borze. Dofinansowanie do nowoczesnego specjalistycznego samochodu otrzymała PSP w Szczecinku, przekazaliśmy dodatkowe środki finansowe na sfinansowanie dokumentacji technicznej i wsparcie budowy zaplecza dla wozów strażackich. Uważam, że to właśnie jest wypełnienie zadań samorządów powiatowych i dbanie o bezpieczeństwo społeczności naszego powiatu. W nowej kadencji będziemy przeznaczać środki finansowe na doposażenie OSP – co roku 100 tys. zł na wyposażenie strażaków ochotników. Uważam, że podobne wsparcie w kwocie 100 tys. zł będzie dotyczyć doposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla Państwowej Straży Pożarnej.

Nowy specjalistyczny samochód Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku, fot. Szczecinek 112

Jeśli chcemy czuć się bezpiecznie to powinniśmy doposażać służby, które dbają o nasze bezpieczeństwo – Policję, Straż Pożarną – Ochotniczą i Państwową oraz ratownictwo medyczne i funkcjonujące w szpitalu zespoły ratownictwa, włącznie z zakupem nowych karetek.

Sfinansowano ze środków KW Porozumienie Samorządowe

Bądź na Bieżąco
Przeczytaj więcej